Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Výstava v Senátu připomíná 30 let svobodného skautingu v Česku (17.10.2019)

Letošní jubileum 30 let svobody si připomínají také čeští skauti. V návaznosti na sametovou revoluci byl totiž v prosinci 1989 obnoven svobodný skauting. Šlo o třetí obnovu skautingu po jednom nacistickém a dvou komunistických zákazech. Při této příležitosti mohou zájemci navštívit expozici ve Výstavní síni Senátu „30 let svobodného skautingu“. Ta se koná pod záštitou senátora a skauta Petra Holečka a zájemci si ji mohou prohlédnout až do 1. prosince 2019.

Obrázek přidružený k tiskové zprávě

Výstava o obnoveném skautingu se tak řadí mezi akce, kterými si Senát připomíná letošní mimořádné výročí. Horní komora je se skautingem úzce spojená, protože Parlament má svůj vlastní skautský oddíl. „I tady v našem Parlamentě jsou stále aktivní skauti. Zákonodárci hlásící se hrdě k junáckým tradicím a k práci. Poznáte je jednoduše. Nemusí mít na sobě skautský stejnokroj, ale vyznávají skautské desatero, chovají se podle něj a pokouší se pomáhat i jiným,“ říká senátor Petr Holeček, který je aktivním členem skautského parlamentního oddílu.

„Výstavu jsme postavili především na tom, co se skautingu za uplynulých třicet let podařilo, připomínáme ale samozřejmě i události roku 1989, kdy jsme si po letech mohli beze strachu obléci skautské košile. Pozornost návštěvníků chceme upřít na základní skautské principy a prvky programu nebo na skautské dobrovolníky a dobrovolnice, díky nimž mohou kluci a holky zažívat skautská dobrodružství. Představujeme ale také výzvy, které před sebou skautské hnutí má – pro mnoho oddílů jde o nedostatek místa v klubovně nebo její špatný stav,“ shrnuje autor výstavy Roman Šantora. 

Na výstavě je mimo jiné pro návštěvníky připravena k nahlédnutí kniha Skautské století – dobrodružný příběh 100 let českého skautingu s unikátními fotografiemi.

Výstava vznikla ve spolupráci s Junákem – českým skautem a je k vidění od 17. října 2019 do 1. prosince 2019 ve Výstavní síni Senátu. Denně od 10.00 do 17.00, od listopadu do 16.00. Vstup zdarma.

Denisa Čermáková, 17.10.2019

Odkaz na akce v kalendáři:

25.10.2019 15:00 Vernisáž výstavy k 30. výročí obnovení skautingu