Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Konference v Senátu: Úkolem státu je zajistit sociální bydlení pro všechny potřebné (27.01.2015)

Připravovaná Koncepce dostupného bydlení, kterou má na přelomu února a března projednat vláda, by měla zahrnovat tři stupně pomoci: krizové bydlení, sociální byty a dostupné byty. V úterý to uvedla na konferenci k problematice sociálního bydlení na půdě Senátu náměstkyně ministryně práce Jentschke Stőcklová.

Obrázek přidružený k tiskové zprávě

„Jsem přesvědčena, že pokud bude jedním z hlavních principů systému rovný přístup k sociálnímu bydlení a hlavním kritériem pro předělování sociálního bydlení bude skutečná naléhavost bytové nouze, věřím, že se podaří vytvořit prostředí, ve kterém bude důstojné bydlení dostupné skutečně každému potřebnému,“ prohlásila místopředsedkyně Senátu Miluše Horská při zahájení úterní konference.

„O sociálním bydlení se již více jak dvacet pouze hovořilo, nyní jsme připravili návrh koncepce, který nabízí konkrétní řešení,“ uvedla ve svém příspěvku náměstkyně Stőcklová, která chce vytvořit robustní systém pro všechny potřebné s jejich povinným zapojením do sociální práce. Byty by měly poskytnout jednotlivé obce.

Krizové bydlení by mělo připomínat azylový dům. Lidé by v něm měli setrvat nejdéle půl roku. Po té by se přesunuli do sociálního bytu, klasického bydlení s nižším standardem. V obou případech by se jim věnovali sociální pracovníci. Poslední stupeň je dostupný byt sloužící k trvalému bydlení, který obec pronajme na dva roky. Každý rok by se pak posuzoval příjem rodiny v něm bydlící, která by si měla nakonec najít vlastní bydlení.

„Předpokladem dalších kroků je schválení koncepce vládou a zpracování návrhu zákona o sociálním bydlení. Česká společnost pro rozvoj bydlení vyjádřila svá doporučení ke koncepci a jsme připraveni se i nadále aktivně podílet na dalších etapách přípravy legislativních změn,“ prohlásil místopředseda České společnosti pro rozvoj bydlení Milan Taraba, který je zároveň předsedou Sdružení nájemníků ČR.

Konference se uskutečnila pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha ve spolupráci České společnosti pro rozvoj bydlení se Sdružením nájemníků ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Tomáš Paták, 27.01.2015

Odkaz na akce v kalendáři:

27.01.2015 09:30 Konference "Sociální /dostupné/ bydlení"