Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Senátory znepokojuje nominace Hany Lipovské do Rady ČT, zaslali České biskupské konferenci otevřený dopis (31.01.2020)

Skupina 19 senátorů a senátorek zaslala dne 30. ledna 2020 ve večerních hodinách otevřený dopis adresovaný předsedovi a členům Stálé rady České biskupské konference.

Senátor Marek Hilšer

Senátor Marek Hilšer

 

„Jsme překvapeni, že katolická církev do volby členů Rady České televize navrhla kandidátku, která otevřeně zpochybňuje smysl existence veřejnoprávních médií,“ říká Marek Hilšer, který skupinu senátorů zastupuje. „Z logiky věci je možné na tuto nominaci pohlížet jako na snahu podkopávat význam nezávislých médií veřejné služby a v konečném důsledku i oslabit demokratickou společnost. Věříme, že Česká biskupská konference tento cíl na rozdíl od své kandidátky nesleduje, a bylo by tedy žádoucí, aby její nominaci stáhla.“

 

OTEVŘENÝ DOPIS

30. ledna 2020, Praha

 

Vážení členové České biskupské konference,

obracíme se na Vás jako členové Senátu Parlamentu České republiky, kteří se zájmem i znepokojením sledují dění kolem médií veřejné služby. Dne 7. února 2020 proběhne ve Volebním výboru výběr kandidátů pro volbu 6 členů Rady České televize. Překvapilo nás, že ČBK do této volby navrhuje kandidátku, která otevřeně zpochybňuje smysl existence veřejnoprávních médií.

Úkolem médií veřejné služby je poskytovat veřejnosti mediální obsah nezávisle na politické moci a soukromých obchodních zájmech. Existence a nezávislost těchto médií hraje zásadní roli pro udržování svobody a zachování demokratických principů naší země. Na plnění úkolů a z toho plynoucí nezávislost České televize dohlíží veřejnost prostřednictvím Rady ČT. Členové této Rady by dle nejlepšího vědomí a svědomí měli hájit veřejný zájem kodifikovaný v zákoně o České televizi. Je zřejmé, že osoby, které otevřeně zpochybňují smysl existence médií veřejné služby, případně rovnou připouštějí potřebu jejich zrušení, nemohou v Radě hodnověrně hájit tento veřejný zájem.

V této souvislosti návrh České biskupské konference vyvolává vážné znepokojení a pochybnosti, s jakým cílem orgán reprezentující české katolíky nominoval kandidátku Hanu Lipovskou. Z logiky věci je možné na tuto nominaci pohlížet jako na snahu podkopávat význam nezávislých médií veřejné služby a v konečném důsledku i oslabení demokratické společnosti. Věříme, že katolická církev v České republice tento cíl na rozdíl od své kandidátky nesleduje.

Je-li tomu tak, je žádoucí, abyste se od těchto názorů své kandidátky jasně distancovali a její nominaci do Rady ČT stáhli. V opačném případě se lze důvodně domnívat, že se s názory Hany Lipovské Česká biskupská konference ztotožňuje.

S úctou

Marek Hilšer

Mikuláš Bek

David Smoljak

Zdeněk Papoušek

Václav Láska

Alena Dernerová

Ladislav Kos

Petr Orel

Přemysl Rabas

Miroslav Balatka

Tomáš Goláň

Miroslav Nenutil

Lukáš Wagenknecht

Jiří Dienstbier

Miroslav Adámek

Václav Chaloupek

Jiří Vosecký

Jan Horník

Jan Sobotka

Sue Nguyen, 31.01.2020