Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Fungují české soudy efektivně? Ano, ale je co zlepšovat, shodují se experti (27.11.2019)

Vrcholní soudci, politici i právní experti se sešli 26. listopadu 2019 ve Valdštejnském paláci, aby společně zhodnotili stav českého soudnictví. Na konferenci vystoupili mimo jiné předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, ministryně spravedlnosti Marie Benešová či předseda Ústavně-právního výboru Senátu Miroslav Antl.

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal

 

„Senátoři samozřejmě nesmí zasahovat do činnosti soudů, orgánů činných v trestním řízení ani orgánů státní správy. Jsme ale v každodenním kontaktu s občany a dnešní konference by měla pomoci nalézt odpovědi na jejich časté otázky a nespokojenost například s délkou soudního řízení,“ vysvětlil v úvodu Miroslav Antl, který odbornou konferenci ve spolupráci s Nejvyšším soudem pořádal.

Ve srovnání ukazatelů efektivity soudů v zemích EU se Česká republika dlouhodobě pohybuje v elitní třetině. Ve sporných civilních a obchodních věcech u soudů prvních stupňů letos obsadila mezi 28 členských státy sedmé místo, čímž si oproti loňskému roku polepšila o jednu příčku.

„Justice je službou společnosti a tvoří základní kámen právního státu. Proto je třeba veřejnost informovat, jak na tom justice je, a zvyšovat její důvěru v ní. Samozřejmě má justice i své problémy, některé kauzy trvají skutečně dlouho a na ty se musíme zaměřit. Je ale také potřeba říci, že soudy závisí na spoustě okolností, jako je náš velmi složitý právní řád a časté novelizace základních předpisů, což nepřispívá k právní jistotě občanů. Zákonodárci by se nad tím měli zamyslet,“ míní Pavel Šámal.

V podobném duchu Pavel Rychetský poukázal na přetíženost českých soudů: „Zahlcení každé soustavy – soudní nevyjímaje – sebou nese nepříznivý efekt. Soustava zákonitě začne generovat chyby, jejichž počet s mírou kapacitní zahlcenosti jenom stoupá. Vzniká tak situace, kdy se spravedlnost hledá a snad i nalézá až za hranicemi vlastní země. Velmi bych též přivítal snahu zbavit se jednoho z nejvýraznějších neduhů soudnické práce, který zjednodušeně nazývám procesualistickou posedlostí, ve které se podstata, tedy samotné hmotné právo vytrácí.“

Na konferenci dorazila stovka účastníků z řad české i mezinárodní odborné veřejnosti. V rámci dvou diskuzních bloků dále vystoupili například Ramin Gurbanov, předseda Evropské komise pro efektivitu justice CEPEJ (Rada Evropy), Daniela Zemanová, předsedkyně Soudcovské unie ČR či Jan Wintr z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Sue Nguyen, 27.11.2019

Odkaz na akce v kalendáři:

26.11.2019 09:30 Odborná konference „Efektivita a kvalita českého soudnictví: hodnocení a perspektivy"