Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Prioritním zájmem je i nadále brexit s dohodou, shodl se senátní evropský výbor (24.10.2019)

Téma brexitu či odsouzení jednostranné vojenské akce Turecka na severovýchodě Sýrie. Shrnutí nejdůležitějších závěrů, na kterých se dnes, 24. října 2019, shodli senátorky a senátoři Výboru pro záležitosti Evropské unie (VEU).

VEU se zabýval závěry z jednání říjnové Evropské rady (ER). Vyjádřil politování nad tím, že se nepodařilo nalézt shodu v otázce zahájení přístupových rozhovorů se Severní Makedonií a Albánií, které považuje za velmi důležité k zajištění stability a bezpečnosti v sousedství EU. Výbor považuje za nezbytné, aby členské státy do května 2020, kdy se koná summit EU-západní Balkán, prodiskutovaly důvody nesouhlasu některých členských států a pokusily se nalézt řešení, které zahájení přístupových rozhovorů umožní. VEU vyzval vládu, aby za tímto účelem iniciovala jednání s ostatními členskými státy.

Výbor souhlasí se závěry ER odsuzující jednostrannou vojenskou akci Turecka na severovýchodě Sýrie, která způsobuje nepřijatelné lidské utrpení, narušuje boj proti Islámskému státu a vážně ohrožuje evropskou bezpečnost. Je toho názoru, že by EU a členské státy měly v závislosti na vývoji situace přistoupit k efektivnějším opatřením s cílem zabránit humanitární krizi v této oblasti.

VEU také přijal separátní usnesení k brexitu. Prioritním zájmem je i nadále brexit s dohodou, proto by ER měla souhlasit s opětovným odkladem termínu vystoupení Spojeného království z EU.

Výbor projednal doporučení Komise k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021–2030 a sdělení Komise Společně při dosahování cílů energetické unie a opatření v oblasti klimatu – vytvoření základů pro úspěšný přechod na čistou energii. Respektuje rozhodnutí vlády předložit ve finálním znění českého vnitrostátního plánu kompromisní cíl pro podíl energie z obnovitelných zdrojů ve výši 22 %, nicméně vládě doporučuje průběžně jednat s dotčenými subjekty a hledat způsoby, jak při aktualizaci vnitrostátního plánu v roce 2023-2024 výrazněji navýšit podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) v rámci energetického mixu ČR a snížit spotřebu primární energie, při zohlednění geografických a klimatických podmínek, ekonomických možností ČR a předpokládaného budoucího vývoje jednotlivých technologií. Výbor znovu vyzval vládu, aby výrazně podpořila výzkum, vývoj a inovace v oblasti OZE a jejich využití v našich přírodních podmínkách. Podporuje snahu vlády zvyšovat odolnost energetického systému, kybernetickou bezpečnost a odolnost kritické infrastruktury, stejně jako podstatnou roli jaderné energetiky při snižování emisí oxidu uhličitého a zajištění energetické bezpečnosti ČR, a to při zohlednění ekonomické udržitelnosti tohoto zdroje ve srovnání s dalšími rozvíjejícími se možnostmi a při zohlednění mezinárodně bezpečnostních aspektů a doporučuje vládě nastavit taková dotační pravidla, která by umožňovala výhodnou instalaci fotovoltaických panelů jak na střechy větších objektů, tak i na menší objekty, při zachování zemědělské půdy.

Denisa Čermáková, 24.10.2019

Odkaz na akce v kalendáři:

24.10.2019 10:00 15. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie