Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Senát přijímá nominace na státní vyznamenání do 30. dubna (18.02.2021)

Podvýbor pro státní vyznamenání zahájil přípravu návrhů na udělení či propůjčení státních vyznamenání pro rok 2021. Návrhy český Senát každoročně předkládá prezidentu republiky. Se svými návrhy se mohou občané obracet na senátorky a senátory či na senátorské kluby až do 30. dubna 2021.

Nominace mohou zástupci veřejnosti zaslat dvěma způsoby:

  1. vyplněním tohoto formuláře přímo na webových stránkách Senátu
  2. stažením formuláře pro nominace žijících osobností či formuláře pro nominace in memoriam, který po vyplnění zašlou v oskenované podobě na epodatelna@senat.cz nebo vytištěný předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi na adresu Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1.

Návrhy nejprve pečlivě posoudí senátní podvýbor pro státní vyznamenání, výběr poté předloží organizačnímu výboru Senátu a po jeho schválení o finální podobě návrhů rozhoduje plénum Senátu.

Více informací o podávání návrhů na státní vyznamenání v roce 2021 je k dispozici na www.senat.cz/statni-vyznamenani/

 

Sue Nguyen, 18.02.2021