Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Výstava v Senátu připomíná vznik československého státu (02.07.2018)

Výstava „Československo v proměnách Evropy 20. století “, která vznikla při příležitosti letošních oslav 100. výročí ustavení samostatného československého státu, symbolicky připomíná jak historické počátky státu, tak jeho následný politický, ekonomický i kulturní vývoj v průběhu minulého století. Expozici, kterou připravil Historický ústav Akademie věd ČR, je možné zhlédnout ve Valdštejnské zahradě od 2. července do 31. října 2018.

Obrázek přidružený k tiskové zprávě

Výstava se dotýká osudových událostí 20. století v československém prostředí, na nichž se v kontextu historického vývoje podílely významné osobnosti té doby s důrazem na roli zakladatelů státu Tomáše Garrigua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše. Významný prostor je mimo jiné věnován událostem světové hospodářské krize, která ve 30. letech minulého století významně ovlivnila také politický vývoj v Evropě i další směřování společnosti. Stranou pak nezůstávají tragické důsledky vnějších agresí vůči československému státu, ať již v podobě nacistické okupace či pozdější srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy 1968. Expozice neopomíjí ani proměny politického zřízení, ke kterému v naší historii několikrát došlo. Chronologicky řazené události kladou důraz na společnou historii státu Čechů a Slováků, která se promítá i do nástupnických států Československa, České republiky a Slovenské republiky.

Význam historického výročí vzniku samostatného československého státu podtrhne koncem září vícedenní vědecká konference, která se uskuteční v horní komoře Parlamentu za účasti domácích i zahraničních expertů z oblasti historie.

Expozice se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha a předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové.

Výstava je veřejnosti přístupná denně, pondělí až pátek od 7.30 hod. do 19.00 hod., víkendy a státní svátky od 10.00 hod. do 19.00 hod., od října do 18.00 hod. Vstup volný.

Zástupci médií jsou srdečně zváni na slavnostní zahájení výstavy v úterý 10. července 2018 od 17.00 ve Valdštejnské zahradě. Akreditace médií na adrese davidovae@senat.cz.

Při příležitosti letošních „osmičkových“ výročí probíhá v sídle horní komory celá řada dalších zajímavých akcí. Přehled akcí naleznete na webových stánkách Senátu: http://www.senat.cz/informace/pro_verejnost/kulturni_akce/kulturni_leto/index.php

Denisa Čermáková, 02.07.2018

Odkaz na akce v kalendáři:

10.07.2018 17:00 Vernisáž výstavy „Československo v proměnách Evropy 20. století“