Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

M. Štěch v Budapešti: Oslabování Schengenského prostoru by bylo velkou chybou (02.03.2018)

Předseda Senátu Milan Štěch a předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček se zúčastnili zasedání předsedů parlamentů zemí Visegradské skupiny. Zástupci Česka, Slovenska, Polska a Maďarska se v Budapešti shodli, že je třeba pokračovat v intenzivním dialogu uprostřed Evropské unie s cílem zlepšovat fungování EU a spolupráci mezi všemi členskými státy.

Obrázek přidružený k tiskové zprávě

Parlamentní předsedové na pátečním jednání podepsali společné prohlášení, kde určují další priority spolupráce na úrovni parlamentů zemí Visegradské skupiny. Z iniciativy předsedů obou komor Parlamentu ČR přibyla do závěrečného prohlášení zmínka o nutnosti zachování stávající podoby Schengenského prostoru, který umožňuje volný pohyb osob uvnitř jeho členských zemí.

„Je třeba vypracovat konsenzuální a komplexní strategii týkající se migrační krize, která má zásadní dopad na život občanů EU, strategii s cílem zachovat Schengen, která bude zároveň brát v úvahu kritéria bezpečnostní politiky a jasně rozlišovat mezi uprchlíky a ekonomickými či ilegálními migranty,“ stojí v prohlášení. Zástupci Parlamentu ČR taky shodně připomněli, že migrační krizi je třeba řešit přímo v zemích, odkud migranti do Evropy přicházejí.

„Pokud by se společný Schengenský prostor měl oslabovat nebo by se dokonce měl stát minulostí, občané by jistě dali najevo svou nespokojenost. Oni si cení všech 4 svobod, které jim Schengenský prostor poskytuje, včetně volného pohybu osob. Oslabování principu Schengenského prostoru by bylo hrubou chybou,“ zdůraznil předseda Senátu Milan Štěch.

Všechny státy V4 jsou nakloněny širší spolupráci na formátu V4 Plus přizvat k jednacímu stolu by chtěli především zástupce Německa, případně Francie nebo dalších členských zemí a úzce s nimi uvnitř EU hledat přijatelná řešení současných problémů.

Předseda Senátu Milan Štěch se na jednání také pozastavil nad nedávno zveřejněnou informací o tom, že Maďarsko v loňském roce přijalo 1291 uprchlíků, navzdory nekompromisnímu postoji maďarské vlády k migraci.  „Plně respektujeme, že o přijímání uprchlíků na své území si rozhodují samotné země, ale překvapilo nás, že naši maďarští kolegové učinili rozhodnutí o přijetí bezmála 1300 uprchlíků, a to bez jakékoliv komunikace uvnitř V4,“ ptal se Štěch svého protějška Kövéra, předsedy maďarského parlamentu. Ten vysvětlil, že Maďarsko udělilo těmto lidem z Afghánistánu, Iráku nebo Sýrie status uprchlíků, ačkoliv přesně neví, kde se pohybují, a počítá s tím, že finální destinací, kam chtějí odejít, jsou země západní Evropy.

Eva Davidová, 02.03.2018