Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Stanovisko 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horské po jednání se zástupci neziskového sektoru (27.02.2018)

„Stát by neměl společensky prospěšným organizacím házet klacky pod nohy, ale naopak co nejvíce zjednodušit podmínky pro jejich bohulibou činnost. Lídři těchto spolků jsou vystaveni organizované státní šikaně, která do budoucna může vést k tomu, že výrazně ubyde organizací, které mimo jiné pracují s dětmi, seniory a nahrazují nedostatečnou péči státu o své občany“, uvedla první místopředsedkyně Senátu Miluše Horská po jednání se zástupci neziskového sektoru.

Po dlouhodobé negativní mediální kampani některých politiků čelí neziskovky dalším útokům, jak konstatovala minulý týden Expertní pracovní skupina pro neziskový sektor při místopředsedkyni Senátu Miluše Horské. Mezi zásahy, které zásadně ochromují chod spolků a dalších neziskovek, patří dlouhodobě složité účetnictví, zápisy do veřejných rejstříků, hygienické a jiné předpisy, BOZP, a přibylo současné špatné nastavení EET i hrozba administrativní náročnosti GDPR, a další přebujelá administrativa. Spolky, které se zásadním způsobem podílí na životě vesnic a měst a poskytují státu dobrovolnickou i profesionální práci, jsou doslova drceny návalem byrokratických povinností.

Eva Davidová, 27.02.2018