Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Komise pro sdělovací prostředky se zabývala situací v Českém rozhlase, chce přispět ke zklidnění napětí (13.02.2018)

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky, vzhledem k aktuální napjaté situaci v Českém rozhlase, požádala o vyjádření generálního ředitele Českého rozhlasu pana René Zavorala, ředitele Zpravodajství Českého rozhlasu pana Jana Pokorného (omluven) a redaktora Zpravodajství Českého rozhlasu pana Janka Kroupu.

Schůze mediální komise Senátu

Schůze mediální komise Senátu

Usnesení Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky ze dne 13. února 2018:

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

vzala na vědomí argumenty obou stran a vyzvala všechny zainteresované, aby našli ve sporu řešení, které by naplňovalo požadavky zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase a Etického kodexu novinářů;

konstatovala, že je v zájmu všech občanů České republiky, aby Český rozhlas fungoval bezchybně jako veřejnoprávní médium a podával občanům objektivní, ověřené informace;

konstatovala, že je v zájmu všech občanů České republiky, aby situace v Českém rozhlase nepřerostla v neřešitelnou situaci, která by všem zaměstnancům Českého rozhlasu znemožňovala provádět kvalitní práci;

oceňuje snahu pozvaných představitelů Českého rozhlasu o zklidnění situace;

pověřila předsedkyni komise senátorku Danielu Filipiovou, aby s tímto usnesením seznámila předsedu Senátu.

Eva Davidová, 13.02.2018