Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Pozvánka na seminář: „Jak dál v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ (24.01.2018)

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pořádá pracovní setkání na aktuální téma týkající se provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 se v Senátu sejdou zástupci Parlamentu ČR, ředitelé zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zástupci ministerstva práce a sociálních věcí a další hosté z oboru ochrany práv dětí. Cílem setkání je dohodnout se na společných efektivních krocích zástupců zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při prosazování zlepšení financování těchto zařízení.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou v ČR zřizována státem, kraji nebo nestátními neziskovými organizacemi na základě zákona o sociálně právní ochraně dětí. V každém z těchto zařízení je umístěno maximálně 28 dětí, které se ocitly bez jakékoliv péče, kterou vzhledem ke svému věku potřebují, nebo je v ohrožení jejich zdravý vývoj či život.

Pracovní setkání se koná 25. ledna od 14:00 hodin v Hlavním sále Senátu, vstup přes recepci C2.

Program je k dispozici na webu Senátu.

Akreditace médií na adrese davidovae@senat.cz.

Eva Davidová, 24.01.2018

Odkaz na akce v kalendáři:

25.01.2018 14:00 Pracovní setkání "Jak dál v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc"