Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 732 142 954

Senát vyzývá vládu, aby lépe koordinovala péči o krajany žijící v zahraničí (01.12.2016)

Senátoři přijali usnesení vyzývající vládu, aby lépe koordinovala péči o české občany, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí, a to zejména podporou potřeb, které Češi v zahraničí mají. Z dotazníkového šetření mezi krajany vyplynulo, že dvě třetiny z nich uvažují o návratu do ČR.

Tomáš Grulich na konferenci v Senátu

Tomáš Grulich na konferenci v Senátu

Kontakt s diasporou, tedy českými občany žijícími dlouhodobě v zahraničí, se dotýká agendy 10 různých ministerstev. Senátní komise pro krajany uspořádala konferenci, při které byly popsány a hodnoceny každodenní starosti těchto občanů ČR. Jde např. o uznávání a výdej dokladů, sociální a zdravotní zabezpečení, hodiny češtiny pro jejich potomky apod.

Senát podpořil usnesení své komise pro krajany, podle kterého má ministerstvo zahraničí koordinovat práci ministerstev v oblasti vztahu státu a diaspory. Vláda by podle něj také měla personálně i finančně posílit pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti.

„Nejen Senát, ale i Vláda ČR by měla deklarovat zájem o diasporu, tedy krajany žijící v zahraničí. Měli bychom se snažit zohlednit jejich potřeby v zákonech, třeba aby jejich návrat do ČR nebyl administrativně složitý, jako je teď,“ popsal předseda senátní komise pro krajany Tomáš Grulich. Připomněl, že podle odhadů ministerstva zahraničí v zahraničí žije přibližně 600 tisíc Čechů, přesné evidence ale neexistují.

Mezinárodní banka však zaznamenává finanční toky, podle kterých v loňském roce poslali krajani ze zahraničí na české účty v přepočtu celkem 55 miliard Kč. O rok dříve to bylo 62 miliard.

Na nedávné konferenci v Senátu byly prezentovány výsledky výzkumu z roku 2015, podle kterého Češi žijící v zahraničí mají zájem o spolupráci a kontakty s ČR. Stejné závěry vykázalo i dotazníkové šetření, které provedlo sdružení Českých škol bez hranic ve spolupráci s FrenchCommerce. Ukázalo se, že 92 % dotázaných se cítí být Čechem a deklarují to navenek. 64 % dotázaných se domnívá, že dění v ČR se jich dotýká, dvě třetiny respondentů uvažují o návratu do ČR.

Eva Davidová, 01.12.2016