Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 732 142 954

V Senátu byla představena publikace pro lékaře, má jim pomoci odhalovat domácí násilí (16.10.2017)

Domácí násilí je tématem semináře v Senátu, při kterém Světová zdravotnická organizace v ČR (WHO ČR) představila manuál pro lékaře. Brožura s názvem Domácí násilí a genderově podmíněné násilí má pomoci lékařům rozpoznat následky domácího násilí a preventivně působit v této oblasti.

Obrázek přidružený k tiskové zprávě

„Na základě českých i zahraničních zkušeností víme, že samy oběti si přejí, aby se lékaři o problematiku násilí při své praxi zajímali. Nejen z tohoto důvodu, ale zejména s ohledem na dlouhodobé následky násilí na zdraví a kvalitu života je nezbytné, aby se včasná detekce a identifikace násilí stala součástí lékařských prohlídek a ošetření,“ uvedla vedoucí kanceláře WHO ČR Alena Šteflová.

Vznik publikace podpořil olomoucký senátor Lumír Kantor, člen Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Tento výbor ve spolupráci s WHO ČR pořádal dnešní seminář v Senátu. „Domácí násilí může být součástí našeho úzkého nebo širšího okruhu a nikdo by nad tím neměl zavírat oči. Jeho odhalení bývá velmi složité, protože jeho důsledky, ať už fyzické nebo psychické, zůstávají velmi často skryté. O to víc je nutná příručka, která zvýší ostražitost lékařů, sester nebo sociálních pracovníků. Právě ti mohou v mnoha případech předejít tragédii, ve kterou může domácí násilí vyústit,“ uvedl senátor Lumír Kantor.

Manuál vymezuje domácí násilí (psychické, fyzické, ekonomické a další) a genderově podmíněné násilí (sexuální zneužívání nebo obtěžování, šikana a další). Přináší návody pro jednotlivé zdravotníky, jak rozpoznat jeho možné projevy. Shrnuje také základní právní předpisy a potřebné kontakty. Diskuse ukázala také na nutnost dále se tématem zabývat a rozšířit doporučení obsažená v manuálu i pro další lékařské profese – praktické a dětské lékaře nebo geriatry, protože právě násilí na seniorech je rozšířeným a tabuizovaným tématem.

Eva Davidová, 16.10.2017