Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 732 142 954

Konference „Kyberkriminalita a ochrana soukromí“ (16.05.2017)

Masívní kybernetické útoky s využitím vyděračského programu WannaCry vyřadily v posledních dnech z provozu statisíce počítačů po celém světě, velké škody mohou napáchat i v ČR. Potvrzuje se tím aktuálnost hlavního tématu konference v Senátu, kterým je kyberkriminalita a s ní úzce související ochrana soukromí a dat v online prostředí. Konference se také dotkne očekávaných legislativních změn, které nás čekají v nejbližších měsících a jejich dopadu na běžnou činnost organizací, firem i jednotlivců.

Tiskový briefing v rámci konference v Senátu

Tiskový briefing v rámci konference v Senátu

Otázky ochrany osobních údajů jdou ruku v ruce s problematikou kybernetické kriminality. Jedním ze základních uživatelských prohřešků, které vedou ke stále rostoucímu počtu případů kybernetické kriminality, je právě nedostatečná ochrana vlastního soukromí. A nejde jen o sdělování informací osobního charakteru a jejich šíření v prostředí sociálních sítí, ale i o tak základní chyby, ke kterým patří sdílení a sdělování přístupových hesel do uživatelských profilů, nedostatečná ochrana identifikačních údajů, včetně čísel platebních karet nebo pořizování a šíření fotografií se sexuálně explicitním obsahem. Uživatelé si často neuvědomují, do jaké míry se takové aktivity mohou obrátit proti nim a k čemu mohou vést. Případy vydírání na základě zneužívání osobních údajů, zneužívání elektronických médií, účtů a profilů jsou jednoznačným důkazem faktu, že se jedná o problém, který se týká každého uživatele online prostoru bez rozdílu věku.

„Každý uživatel online prostoru, ale především děti a mládež, by si měl uvědomovat hodnotu svých osobních údajů a odpovídajícím způsobem si je chránit. A nejde jen o digitální stopu, kterou dnešní mládež narozená už do internetového věku generuje velmi intenzivně. Opakované kybernetické útoky z posledních hodin jednoznačně dokazují, že dnes už nestačí dávat si pozor jen na to, komu, kde a jaké informace sděluji. Stejnou důležitost začíná mít i základní péče o data a používanou techniku. Bez pravidelného zálohování, kontroly operačního prostředí, instalací bezpečnostních oprav a zdravé nedůvěry to pro zachování internetové bezpečnosti nepůjde. Už se nebavíme o obezřetnosti při otevírání e-mailů od neznámých odesílatelů, ale o možných bezpečnostních trhlinách v našich zařízeních, díky kterým je mohou útočníci infikovat spustitelným kódem bez našeho vlivu,“ dodává Jiří Palyza, výkonný ředitel NCBI.

Konference „Kybernetická kriminalita a ochrana soukromí“ se ve svém obsahu dotýká také chystaných otázek legislativních změn, které nás čekají v nejbližším období. Na programu nechybí tématika Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), která je v současnosti velmi diskutovaná především z hlediska dopadu na prostředí firem a škol, ale i běžných občanů, uživatelů online prostoru. Koho se bude nařízení týkat, koho ovlivní nejvíce a jak bychom se na něj měli připravit, to vše jsou otázky, na které se pokusí v průběhu konference odpovědět přední odborníci specializující se právě na ochranu osobních údajů a související legislativu.

„Problematika ochrany osobních údajů a GDPR dopadne plnou vahou rovněž na školy, které jsou držiteli čím dál více osobních údajů. Ty mají cenu i pro pachatele trestné činnosti. Příklady ze zahraničí a přímo mířené útoky ukazují, že vzdělávací instituce se stále častěji stávají cílem útočníků a obětmi ransomware. Podobně jako významné firmy či instituce budou muset i školy věnovat více pozornosti zabezpečení svých dat a ochraně před kybernetickými útoky. Za účelem prověření bezpečnosti webových aplikací nabízí naše sdružení již několik let školám bezplatnou službu Skener webu určenou pro penetrační testování,“ uvedl Ondřej Filip, výkonný ředitel CZ.NIC.

Konferenci pořádá Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR pod osobní záštitou svého předsedy  Miroslava Antla, ve spolupráci s organizací NCBI a CZ.NIC. Jedná se
o 6. ročník odborné konference věnované problematice bezpečnějšího internetu. Konference je určena preventistům kriminality, pracovníkům Policie ČR a Městské policie, sociálním pracovníkům, výchovným poradcům, pedagogům a metodikům ICT na školách, pracovníkům veřejných a městských knihoven, zástupcům neziskového sektoru, veřejné správy, zainteresované odborné veřejnosti a médiím.

Eva Davidová, 16.05.2017

Odkaz na akce v kalendáři:

16.05.2017 09:00 Tisková konference na téma kyberkriminalita a ochrana soukromí
16.05.2017 09:50 Konference "Kyberkriminalita a ochrana soukromí"