Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 732 142 954

Ústavní komise: situaci by měl vyřešit kompetenční spor premiéra s prezidentem (11.05.2017)

Usnesení Stálé komise Senátu pro ústavu a parlamentní procedury ze dne 10. května 2017

Zasedání senátní komise pro ústavu

Zasedání senátní komise pro ústavu

3. USNESENÍ ze 4. schůze, konané dne 10. května 2017, k ústavní situaci po podání návrhu na odvolání ministra financí podle čl. 74 Ústavy

Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury

I. konstatuje ve shodě s odbornou veřejností, že je podle čl. 74 Ústavy nepochybnou ústavní povinností prezidenta republiky vyhovět návrhu předsedy vlády na odvolání člena vlády, tedy i ministra financí, a to bez zbytečného odkladu a jakýchkoliv podmínek;

II. považuje za správné, aby předseda vlády zahájil před Ústavním soudem kompetenční spor podle čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy, jehož podstatou by bylo stvrzení této povinnosti prezidenta republiky, jež je zásadní pro řádný chod ústavního systému parlamentní republiky, zejména pro udržení ústavně stanoveného postavení předsedy vlády vůči vládě i prezidentu republiky;

III. předpokládá, že v reakci na další vývoj situace Senát využije všech možností při ochraně ústavního pořádku;

IV. pověřuje předsedkyni komise, aby předložila toto usnesení předsedovi Senátu.

Eva Davidová, 11.05.2017

Odkaz na akce v kalendáři:

10.05.2017 13:30 4. schůze Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury