Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 732 142 954

TZ: Role České televize v naší společnosti (12.04.2017)

Konference „Role České televize v naší společnosti“, organizovaná Klubem nezávislých senátorů v čele se senátorem Janem Velebou, se uskutečnila v úterý 11. dubna 2017. Cílem konference bylo podle organizátorů rozproudění diskuze k tématu fungování ČT, včetně spektra názorů pro i proti.

Obrázek přidružený k tiskové zprávě

Panelisté se vyjádřili k těmto bodům:

  • vyrovnané hospodaření ČT
  • politické preference ČT ve zpravodajství
  • boj ČT proti novým médiím
  • ČT jako instituce celostátní nebo pražská  atd.

V úvodu senátor Jan Veleba poděkoval všem účastníkům a posteskl si, že ačkoliv osobně zval k účasti a vystoupení generálního ředitele ČT Petra Dvořáka a další zástupce ČT, včetně členů Rady ČT a dalších podřízených organizací, bohužel nikdo podle něj nedorazil a pouze někteří se omluvili. „Je to otevřená konference  pro všechny, které toto téma zajímá, ale to bohužel pochopila pouze minoritní část odborné veřejnosti,“ dodal Veleba.

Ekonom Radek Žádník uvedl, že hospodaření ČT nebylo nikdy, za posledních 10 let, vyrovnané, od roku 2012 je podle něj deficitní.

„Proč se ČT podílí na dehonestaci a eliminaci tzn. alternativních nebo nezávislých médií ? To tkví v tom, že ČT hájí svůj dosavadní monopol na informování a názorové formování veřejnosti, která má zájem o nestranné informace a otevřenou diskuzi  a na  jejím základě si veřejnost může svobodně utvářet své názory. ČT porušuje zákon z roku 1991, který jí ukládá právě povinnost vytvářet prostředí pro pluralitní diskuzi. ČT vede jednostranný monolog a diví se, že odpovědí veřejnosti je nedůvěra a útěk k alternativním médiím, která umožňují svobodnou výměnu názorů,“ uvedl docent Petr Žantovský.

Stanislav Novotný z Asociace nezávislých médií řekl: „Vraťme ČT národu nebo jí rovnou zrušme! Česká televize by měla být součástí nového národního obrození.“

„Součástí veřejné služby v televizním vysílání je i decentralizace tohoto vysílání do studií v Brně a Ostravě tak, aby provozovala vlastní vysílání a zvýšil se podíl na vysílání celostátních okruhů,“ konstatoval docent Zdeněk Koudelka.

Profesor Jan Campbell dodal: „Konference dokázala potřebu dát slovo tzv. alternativním médiím v ČT, která se profiluje čím dál více jako televize Prahy!  A co více – neúčast oficiálních zástupců ČT z Prahy, Brna, Ostravy je samovysvětlující -  dokazuje nepřítomnost odpovědnosti, výchovy a dokazuje pokrytectví ve struktuře ČT.“

Podle bezpečnostního analytika Jana Schneidera je výraznou charakteristikou produkce ČT  nevyrovnanost a povrchnost. „Projevuje se zejména  v takzvaných  diskuzních pořadech výběrem hostů, kteří reprezentují široké názorové spektrum, a když se tak zřídka stane, bývá diskuze limitována třeba odkazem na  „časovou tíseň“. Je škoda, že ČT nezajímá reflexe její činnosti, a to ani na půdě Senátu,“ doplnil Schneider.

Hudebník a spisovatel Petr Štěpánek řekl: „Česká televize se postupně změnila v informační zločineckou organizaci. Proč? Protože vysílá cinknuté, neúplné, zavádějící informace. Protože není nezávislým informačním zdrojem, nýbrž propagandistickým nástrojem.“

„Chci ještě jednou poděkovat všem vystupujícím i odborné veřejnosti, která se na tuto akci dostavila.Tuto konferenci, na půdě Senátu, považuji za významný přínos k diskuzi o roli veřejnoprávní České televize a domnívám se , že je třeba v ní pokračovat  i na jiných místech, protože zřejmě půda Senátu není pro některé instituce dostačující,“ uvedl na závěr senátor Veleba.

Vybrané dokumenty z konference jsou ke stažení k dispozici zde:

https://mab.to/PPCz9IlYk

Pro další informace je možné kontaktovat tajemníka Klubu nezávislých senátorů Zdeňka Musila.

E-mail: musilz@senat.cz, tajemnik.kns@senat.cz     

Tel.: +420 257 072 711

GSM: +420 604 711 263

Denisa Čermáková, 12.04.2017

Odkaz na akce v kalendáři:

11.04.2017 13:30 Konference "Role České televize v naší společnosti"