Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

TZ: Strukturálně postižené regiony potřebují systematickou podporu a zvýhodňování ze strany vlády (03.05.2019)

Senát považuje dlouhodobé pojetí kohezní a regionální politiky za nefunkční a doporučil, aby strukturálně postižené regiony, mezi které Senát zahrnuje vedle Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje také menší územní celky, jako například Jesenicko, Frýdlantsko, Broumovsko nebo Znojemsko, začala vláda systematicky podporovat a zvýhodňovat tak, aby se rozdíly mezi regiony skutečně snižovaly.

Předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Zbyněk Linhart (stojící vpředu)

Předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Zbyněk Linhart (stojící vpředu)

 

Senát dnes projednal závěry veřejného slyšení „Situace ve strukturálně postižených regionech“, které plénu za Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí předkládal jeho předseda a současně iniciátor slyšení Zbyněk Linhart.

Na základě závěrů veřejného slyšení Senát konstatoval, že:

a)         disparity mezi regiony se zvyšují, a to i díky chybnému nastavení kohezní a regionální politiky, a že tento disproporční vývoj ohrožuje celou zemi;

b)        reálně není měřena, resp. vyhodnocována kvalita života na základě ukazatelů, které by funkčně porovnávaly úroveň regionálního rozvoje, úspěšnost a efektivitu regionálních intervencí;

c)         je nutné změnit intervenční politiku a masivně začít podporovat strukturálně postižené regiony i menší územní celky podle specifických potřeb těchto územních jednotek.

Současně Senát doporučil vládě 20 opatření k realizaci ve strukturálně postižených regionech, například směřovat do těchto regionů většinu prostředků z fondů EU, zavést jednoduchou sníženou daň pro malé a střední podnikatele, přednostně budovat zanedbanou veřejnou infrastrukturu a občanskou vybavenost, zvýšit rozpočtové určení daní obcím a zavést vyrovnávací platby, investovat do kooperace malých podniků s výzkumnými centry, odpustit daně startupům, přesunout tam státní instituce, posílit podporu vysokých škol, zavést zvýhodněné startovací a stabilizační programy pro lékaře a učitele, navýšit prostředky na přeshraniční EU programy, podle jasných ukazatelů začít měřit a vyhodnocovat kvalitu života, alokovat většinu výtěžků z emisních povolenek apod.

Propad postižených krajů i dílčích postižených územních celků vůči zbytku republiky se stále prohlubuje a nese s sebou zvyšující se množství sociopatologických jevů, na což zejména senátoři poukazují a vyzývají opakovaně vládu k akci. Nejhorší výsledky vykazuje region Severozápad. Zatímco ostatní kraje rostou - například v Praze se zvedlo HDP v % k průměru EU ze 164% v roce 2004 na 187% v roce 2017 nebo Jihomoravském kraji ze 71% na 84% - Ústecký kraj stále nedokázal překonat ani 64% jako měl v době vstupu do EU a Karlovarský kraj dokonce klesl ze 61% v roce 2004 na 59% v roce 2017. Na dlouhodobě nedobrou situaci opakovaně ukazují mnohé analýzy, čísla, statistiky a reporty Evropské komise.

 

Eva Davidová, 03.05.2019