Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 732 142 954

Výstava v Senátu přiblíží život šlechty na přelomu 16. a 17. století (23.08.2017)

Expozice unikátních uměleckých předmětů z období raného novověku Moravského markrabství se představí ve Výstavní síni Senátu. U příležitosti 760 let města Moravská Třebová, tzv. Moravské Athény, se vystavují vedle vlastních moravskotřebovských sbírek i další jedinečné předměty vztahující se k osobnosti šlechtice Ladislava Velena ze Žerotína, tehdejšího moravského zemského hejtmana. Výstavu „Ladislav Velen ze Žerotína a Moravské Athény” si mohou návštěvníci prohlédnout od 23. srpna do 15. října 2017.

Obrázek přidružený k tiskové zprávě

Zájemci se mohou těšit na expozici historických předmětů z přelomu 16. a 17. století. Vystavují se umělecká díla, kterými se původně obklopovala šlechta nejbohatších moravských rodů. Pozornost je věnována zejména čelnímu představiteli radikálního protestantismu Ladislavu Velenovi ze Žerotína, jenž působil v dobách vlády „zimního krále” Fridricha Falckého mimo jiné ve funkci moravského zemského hejtmana.

Návštěvníci výstavy se budou moci blíže seznámit s tehdejší životní úrovní a kulturou města Moravská Třebová. To si vlivem skvostné renesanční a barokní výstavby vysloužilo přídomek Moravské Athény.

Výstavě dodává na atraktivitě také skutečnost, že prvním majitelem Valdštejnského paláce byl frýdlantský vévoda Albrecht z Valdštejna. Na půdě horní komory se tak po staletích pomyslně setkají obě znepřátelené strany sporu, známého jako stavovské povstání.

Výstava probíhá pod záštitou senátora Radko Martínka. Veřejnosti je přístupná denně od 10.00 do 18.00 hod., od října poté od 10.00 do 17.00 hod.

Vstup volný.

 

 

Denisa Čermáková, 23.08.2017