Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Předseda Senátu Štěch v doprovodu českých podnikatelů odjíždí do Indonésie a na Srí Lanku, budou hledat nové obchodní příležitosti (14.09.2018)

Předseda Senátu Štěch v doprovodu podnikatelské delegace odlétá na pětidenní cestu do Indonésie a Srí Lanky. V Jakartě se setká s prezidentem Indonésie a následně ho čeká jednání s ministrem průmyslu, a ministryní financí, ministrem energetiky a na ministerstvu zahraničí. Organizátorem doprovodné podnikatelské delegace je Hospodářská komora ČR.

ilustrační foto

ilustrační foto

Milan Štěch odjíždí do Indonésie na pozvání předsedy Lidového poradního shromáždění (obdoby Senátu) Zulkifli Hasana. Jednání s ním se zúčastní také podnikatelská delegace z ČR. Předseda Senátu Štěch spolu s pěticí senátorů absolvuje řadu jednání na půdě indonéského parlamentu na úrovní vedení komor a výborů, zúčastní se také setkání se zástupci duchovního života. V úterý se v Jakartě uskuteční česko-indonéské podnikatelské fórum za účasti předsedy Senátu, českých podnikatelů a jejich protějšků z Indonésie.

"V případě Indonésie máme před sebou co do produkčního výkonu tak významnou ekonomiku jihovýchodní Asie, že ji to opravňuje k členství ve skupině dvaceti největších světových ekonomik G20. Nicméně je zjevné, že právě z nepoměru mezi celkově velkou ekonomickou silou a jejím přepočtem na počet obyvatel je možné odvodit obrovský potenciál, který tato více než čtvrtmiliardová indonéská populace do budoucna disponuje. Právě dobrá znalost indonéského trhu, především jeho investičních potřeb se zdá být klíčem k nápravě stavu v bilanci českého zahraničního obchodu s touto zemí," uvádí předseda Senátu Milan Štěch.

Z Jakarty se delegace přesune na Jávu do hlavního města zvláštní oblasti Yogyakarta, kde byla jako jedinému místu v Indonésii ponechána formálně vláda místnímu sultánovi. S ním bude předseda Senátu jednat a téma obchodních vazeb s tímto regionem bude dominovat na podnikatelském fóru v Yogyakartě následující den.

Ve čtvrtek se celá delegace přesune na Srí Lanku, kde je na programu jednání s předsedou místního Parlamentu a podnikatelské fórum, kde budou české firmy jednat o obchodních příležitostech s tamějšími partnery. Fóra se zúčastní ministr rozvojových strategií a mezinárodního obchodu a předseda Cejlonské obchodní komory, který podepíše s viceprezidentem Hospodářské komory Michalem Šteflem Memorandum o porozumění mezi Hospodářskou komorou ČR a Ceylonskou obchodní komorou. Na tentýž den je naplánováno také jednání s prezidentem Srí Lanky, předsedou vlády a ministrem zahraničních věcí.

Součástí delegace předsedy Senátu bude také předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová. Bezmála dvacetičlennou delegaci podnikatelů tvoří zástupci energetických, finančních, bankovních, zdravotnických a farmaceutických firem a další.

Eva Davidová, 14.09.2018

Odkaz na akce v kalendáři:

16.09.2018 00:00 16.9.-21.9.2018, Indonéská republika, Srílanská demokratická socialistická republika Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch spolu s předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a členem Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR T. Grulichem, předsedou Volební komise Senátu Parlamentu ČR a členem Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu L. Jeništou, místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR H. Mezianem, členem Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR L. Kantorem a členem Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR R. Martínkem oficiálně navštíví Indonéskou republiku a Srílanskou demokratickou socialistickou republiku.