Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 732 142 954

Avízo: Tiskový briefing o účinnosti zákonů proti předlužení (04.09.2017)

Zákon o spotřebitelském úvěru a novela insolvenčního zákona, obrat nebo jen malá korekce v boji proti předlužení a podvodným oddlužovacím společnostem? Kolokvium o dosavadních zkušenostech v Senátu 12. září 2017.

Tiskový briefing: 12. 9. 2017 od 9:30 v Jičínském salonku Valdštejnského paláce, vstup přes recepci A.

Zúčastní se: předseda Ústavně-právního výboru Miroslav Antl, ministr spravedlnosti Robert Pelikán a předseda Asociace občanských poraden Hynek Kalvoda.

V loňském roce byly přijaty zákon o spotřebitelském úvěru a novela insolvenčního zákona, jejichž společným cílem je zabránit dalšímu zadlužování sociálně slabých a zneužívání situace předlužených osob některými oddlužovacími společnostmi. Od letošního července mohou jako placenou službu návrhy na povolení oddlužení sepisovat a podávat jen advokáti, notáři, soudní exekutoři a insolvenční správci. Bezplatně mohou návrhy sepisovat a podávat neziskové organizace akreditované Ministerstvem spravedlnosti. Podvodné oddlužovací společnosti by tak měly být eliminovány.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru ztížil již od loňského prosince přístup k půjčkám lidem, kteří je nemohou splácet, a současně zpřísnil požadavky pro nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů, které nově musejí mít licenci od ČNB. Z téměř 60 tisíc nejrůznějších nebankovních společností a firmiček požádal ČNB o licenci jen zlomek.

Znamená nová úprava konec podvodníků a lichvářů v byznysu s chudobou? O těchto otázkách budeme diskutovat v rámci senátního kolokvia s názvem Dopad účinnosti novel legislativy zaměřené na prevenci předlužení (novela insolvenčního zákona, novela zákona o spotřebitelském úvěru)“, které se koná dne 12. září 2017 od 10:00 v Zeleném salonku Senátu Parlamentu ČR, Kolovratský palác, Valdštejnská ulice č. 10, Praha 1.

Na kolokviu, pořádaném Ústavně-právním výborem Senátu ve spolupráci s Asociací občanských poraden, vystoupí JUDr. Miroslav Antl, předseda Ústavně-právního výboru Senátu ČR a zástupci exekutivy, mezi jinými i JUDr. Robert Pelikán, ministr spravedlnosti. O zkušenostech z praxe občanských poraden bude hovořit Mgr. Hynek Kalvoda, předseda výboru AOP a další.

Eva Davidová, 04.09.2017

Odkaz na akce v kalendáři:

12.09.2017 09:30 Tiskový briefing o účinnosti zákonů proti předlužení
12.09.2017 10:00 Kolokvium "Dopad účinnosti novel legislativy zaměřené na prevenci předlužení (novela insolvenčního zákona, novela zákona o spotřebitelském úvěru)"