Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 732 142 954

Senát se začal zabývat přípravou návrhů na státní vyznamenání (17.01.2017)

Senátní podvýbor schválil harmonogram příprav návrhů na státní vyznamenání. Senátoři budou podávat své návrhy podvýboru do konce března.

Poprvé v novém funkčním období se sešel senátní podvýbor pro státní vyznamenání. Jeho předsedou je Milan Štěch, zároveň předseda Senátu. Podvýbor projednal harmonogram navrhování osobností na udělení či propůjčení státních vyznamenání.

Všechny návrhy, které senátoři či senátorské kluby obdrží od občanů a institucí, procházejí pečlivým posouzením, posléze je schvaluje Organizační výbor Senátu a nakonec také plénum Senátu, kde se k jednotlivým návrhům mohou senátorky a senátoři vyjádřit a seznam návrhů pro prezidenta případně změnit.

Podvýbor pro státní vyznamenání předloží do 15. června 2017 prostřednictvím Organizačního výboru seznam jmen ke schválení plénu Senátu.

Občané mají možnost podávat návrhy na udělení státního vyznamenání prostřednictvím jednotlivých senátorů nebo senátorských klubů, a to buď poštou nebo elektronicky. Senátoři budou předkládat návrhy podvýboru nejpozději do 31. března 2017. Pro správné vyřízení podnětu je nutné uvedení těchto základních údajů:

  • identifikační údaje navrhované osoby, včetně data a místa narození, národnosti, státní příslušnosti a úplné adresy. V případě návrhu „in memoriam“ rovněž datum úmrtí a údaje o osobě, která vyznamenání převezme,

  • kontakty na navrhovanou osobu,

  • identifikační a kontaktní údaje navrhovatele,

  • charakteristika a stručný životopis navrhované osoby (max. 1 normostrana),

  • odůvodnění návrhu (min. 1 normostrana).

Eva Davidová, 17.01.2017