Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Konference Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR (06.05.2011)

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR pořádá v následujících dnech tyto konference:

„Aktuální problémy českého zemědělství a návrhy jejich řešení“
- středa 11. května od 13.00 do 15.30
- Jednací sál Valdštejnského paláce (recepce A, vchod z Valdštejnské ulice)
Cílem konference bude zhodnocení současné situace na úseku zemědělství, specifikace nejdůležitějších problémů a nastínění návrhů jejich řešení.

„Zákon o významné tržní síle – jeho současné a budoucí využití v praxi“
- středa 18. května od 13.00 do 15.15
- Jednací sál Valdštejnského paláce (recepce A, vchod z Valdštejnské ulice)
Cílem konference bude zhodnocení zákona o významné tržní síle v praxi, diskuse nad názory jeho dalšího využití a zvážení možnosti případného doplnění pro lepší aplikovatelnost.

„Vysokorychlostní železnice v ČR – důvody a přínosy“
- čtvrtek 19. května od 9.00 do 16.00
- Jednací sál Valdštejnského paláce (recepce A, vchod z Valdštejnské ulice)
Konferenci spolupořádá Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu ve spolupráci s Centrem pro efektivní dopravu a Českými drahami.


Zástupci médií jsou na tyto akce srdečně zváni.

Pavlína Heřmánková, 06.05.2011