Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ O POLITICE OCHRANY KLIMATU (03.03.2010)

Z iniciativy senátora Bedřicha Moldana se v Senátu Parlamentu České republiky za velkého zájmu odborné veřejnosti uskutečnil dne 3. března 2010 mezinárodní seminář „Politika ochrany klimatu: cesta z Kodaně“.
Představitelé evropských zemí a institucí společně s českými odborníky ze státní, soukromé a neziskové sféry reflektovali prosincová jednání Kodaňské konference a závěry, které přinesla. Zároveň diskutovali, jakým směrem by se mezinárodní jednání o klimatu po Kodani měla posunout dál a jakou roli by mohli hrát jednotliví klíčoví hráči, politická uskupení a organizace i transatlantické partnerství. Diskutovány byly i dopady Kodaňské dohody na evropský a český průmysl a energetiku.
„Velmi bolestivě vnímám nedostatek diskuse o změně klimatu na české politické scéně. Jsem rád, že tento seminář přispěl k otevření diskuse na toto téma v České republice,“ prohlásil závěrem semináře senátor Bedřich Moldan.
Seminář organizovali – Centrum pro otázky životního prostředí UK a Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci se senátním Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Květa Kozáková, 03.03.2010