Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Avízo: Tiskový briefing k semináři „Scénáře dekarbonizace české ekonomiky do roku 2030 ve světle balíčku Fit for 55“, 2. 11. 10:45 (29.10.2021)

Perex:

V úterý 2. listopadu 2021 od 9:30 se v Jednacím sále Senátu uskuteční seminář „Scénáře dekarbonizace české ekonomiky do roku 2030 ve světle balíčku Fit for 55“, věnovaný diskuzi o evropském balíčku, který obsahuje legislativní úpravy v oblasti klimatu, energetiky a dopravy s cílem snížit emise produkované v Evropské unii o 55 procent do roku 2030. Výbor pro záležitosti EU seminář pořádá v rámci přípravy na 17. schůzi Senátu 5. listopadu 2021, kdy bude předkládaný evropský balíček „Fit for 55“ senátory a senátorkami z pozice národního parlamentu posuzován. Tematický tiskový briefing k semináři proběhne v Tiskovém centru v 10:45.

Senátor Mikuláš Bek

Senátor Mikuláš Bek

 

„Český Senát se evropskou legislativou zabývá soustavně, patří v tomto ohledu k nejaktivnějším parlamentním komorám v EU. Role národních parlamentů je ovšem konzultační, na rozdíl od Evropského parlamentu a Evropské rady pravomoc evropskou legislativu schvalovat nemáme. Silnější je však naše role v oblasti kontroly dodržování subsidiarity,“ vysvětluje předseda senátního Výboru pro záležitosti EU Mikuláš Bek úkol, který horní komoru českého parlamentu v případě balíčku „Fit for 55“ čeká.

„Zde Senát může přijmout k návrhu ‚odůvodněné stanovisko‘, které dokazuje, že v dané oblasti není třeba evropské regulace a danou věc je vhodnější řešit na národní úrovni. Pokud by takové stanovisko k některému návrhu přijala nejméně třetina všech národních parlamentů v EU, Evropská komise musí návrh přezkoumat. Odůvodněné stanovisko se někdy označuje jako žlutá karta,“ pokračuje senátor Bek. „Netýká se tedy věcného souhlasu či nesouhlasu s navrhovanou politikou, nýbrž otázky, zda má být problém řešen na evropské či národní úrovni,“ zdůrazňuje.

Průběh projednávání balíčku „Fit for 55“ v Evropském parlamentu na semináři přiblíží europoslanec Luděk Niedermayer, dále vystoupí zástupci subjektů, kterých se dekarbonizace bezprostředně týká – příslušných ministerských resortů (průmysl a obchod, životní prostředí, doprava), odborů, občanských iniciativ na ochranu přírody i podnikatelského sektoru. 

V 10:45 v Tiskovém centru proběhne tematický tiskový briefing, na kterém vystoupí:

  • Mikuláš Bek, předseda senátního Výboru pro záležitosti  EU
  • René Neděla, náměstek ministerstva průmyslu a obchodu
  • Karel Polanecký, Hnutí DUHA
  • Jiří Jeřábek, Greenpeace
  • Viktor Hanzlík, McKinsey&Company

Akreditace médií probíhá prostřednictvím tohoto formuláře.

Kontakt pro média

 

 

Sue Nguyen, 29.10.2021