Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Odložení doplňovacích voleb v Teplicích (16.03.2020)

Na základě usnesení vlády České republiky č. 218 ze dne 15. března 2020 (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVWC5N) se z důvodu omezení volného pohybu na území České republiky odkládá hlasování v doplňovacích volbách do Senátu vyhlášených ve volebním obvodu č. 32 - Teplice.

Hlasování v původním termínu 27. a 28. března 2020 (I. kolo voleb) a 3. a 4. dubna 2020 (případné II. kolo voleb) se neuskuteční. 

Nový termín voleb zatím nebyl stanoven.

Denisa Čermáková, 16.03.2020