Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Aktuální informace k přítomnosti zástupců médií v sídle Senátu (10.03.2020)

V souvislosti s řadou aktuálních opatření, která jsou přijímána v reakci na zvýšené riziko vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, zveřejňujeme souhrnné informace o pravidlech pro přítomnost zástupců médií v sídle Senátu.

Jak bylo oznámeno v tiskové zprávě, veškeré akce pro veřejnost (konference, semináře, výstavy ad.) byly s platností od 10. března 2020 do odvolání zrušeny. Stejně tak byla omezena účast veřejnosti na jednání orgánů Senátu (plénum, výbory, komise).

Přístup novinářů na jednání orgánů Senátu bude v tuto chvíli umožněn pouze na základě včasné jednorázové akreditace pro konkrétní událost, kterou potvrdí tisková tajemnice Senátu či pověřený pracovník Kanceláře Senátu. Tato povinnost se vztahuje i na držitele stálých akreditací.

Akreditace

O akreditaci na konkrétní událost lze požádat vyplněním následujících formulářů:

Odpovědný přístup

Za dané situace apelujeme na redakce, aby do sídla horní komory parlamentu vysílaly pracovníky, kteří nebyli vystaveni rizikovým faktorům, které zvyšují možnost vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Prosíme také, aby redakce zodpovědně uvážily, kolik pracovníků/pracovnic je potřeba do Senátu vysílat pro zajištění kvalitního zpravodajství.

Včasný příchod

Akreditovaným zástupcům médií doporučujeme se do sídla Senátu dostavit s dostatečným předstihem (30 minut před začátkem akce). S ohledem na aktuální vývoj situace mohou být u vstupu uplatněna další preventivně bezpečnostní opatření, která mohou na recepcích způsobit delší časové prodlevy při odbavování návštěvníků Senátu.

V případě nejasností se obraťte na tiskovou tajemnici Sue Nguyen na adrese nguyens(zavináč)senat.cz či telefonu 723 681 975.

Sue Nguyen, 10.03.2020