Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Celosvětový štafetový běh Peace Run byl dnes přijat v Senátu Parlamentu ČR (19.06.2018)

Místopředseda Senátu PČR Ivo Bárek přivítal dnes mezinárodní běžce Peace Run ve Valdštejnské zahradě.

Velvyslanci působící v Praze si předali mírovou pochodeň v Senátu

Velvyslanci působící v Praze si předali mírovou pochodeň v Senátu

Tým Mírového běhu se skládal z běžců ze 13 zemí – například Austrálie, Guatemaly či Kazachstánu. Kromě nich se slavnostního přijetí zúčastnili velvyslanci Itálie, Kanady, Číny, Pákistánu, Indonésie, Alžírska, Spojených arabských emirátů, Kuvajtu, Bulharska či Albánie. Přítomni byli také někteří poslanci a senátoři, mj. předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, dále zástupci měst či různých institucí. Dalšími hosty byli moderátor Marek Eben, horolezec Radek Jaroš a zpěvák Tomáš Klus – těm se také dostalo ocenění Torch Bearer Award.

Jedním ze silných okamžiků byla chvíle, kdy byli velvyslanci různých zemí vyzváni, aby si podrželi mírovou pochodeň a svým rodným jazykem řekli motto běhu: „Mír začíná u mě.“ Poté pochodeň předali dalším.

Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run přiběhl do ČR v neděli 10. června ze Slovenska, ve středu 20. června zakončí svou 11-denní pouť přes Českou republiku a pochodeň přeběhne do Německa. Evropská část štafety začala letos 27. února v Bulharsku a po více než 7 měsících souvislé trasy přes 38 států Evropy bude zakončena 8. října v portugalském Lisabonu. Mezinárodní tým během této doby urazí přibližně 15.000 km a jen v Evropě se setká s 250.000 lidmi.

Běhu se může zúčastnit každý: sportovci i nesportovci, mladí i staří. Cílem běhu je připomínat, že mír ve světě závisí na každém z nás a začíná v srdci každého z nás. S pochodní ma´ každý prˇi´lezˇitost udeˇlat svu°j vlastni´ krok pro mi´r a dále v těchto krocích pokračovat ve svém každodenním životě. Mi´r zde neni´ jen slovo, ale skutecˇny´ za´zˇitek harmonie, la´sky, spokojenosti a jednoty s ostatni´mi lidmi – který běžci zažívají jak ze setkání s lidmi na trase, tak ze spolupráce v rámci mezinárodního mírového týmu, kde se běžci různých národností musí dokázat domluvit a běžet spolu.

Tato sportovní a společenská událost byla založena sportovcem, umělcem a filozofem Sri Chinmoyem v roce 1987. V České republice se jedná již o 21. ročník. Pochodeň si každoročně předá z ruky do ruky přes milión lidí.  Mezi ty, kteří Mírovou pochodeň pozvedli a vyjádřili svou podporu celosvětové štafetě, patří mimo jiné Michail Gorbačov, Nelson Mandela, Matka Tereza, Papež František, Václav Havel, Carl Lewis, Dana Zátopková, Martina Navrátilová, Pavel Šporcl a další významné osobnosti.

Více informací včetně reportáží a fotografií ke stažení najdete na: www.mirovybeh.cz v sekci MEDIA.

Eva Davidová, 19.06.2018

Odkaz na akce v kalendáři:

19.06.2018 17:00 Slavnostní přijetí zástupců běžců, reprezentujících celosvětovou štafetu "Peace Run 2018"