Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 732 142 954

Skončila rozsáhlá oprava Valdštejnského paláce, získal novou střechu a fasádu (01.11.2016)

V posledních říjnových dnech dělníci dokončili osmiměsíční opravu části Valdštejnského paláce. Opravili trhliny v omítce a především vyměnili střešní krytinu, kterou do památkově chráněné budovy zatékalo.

Část Valdštejnského paláce má novou fasádu.

Část Valdštejnského paláce má novou fasádu.

Kancelář Senátu uskutečnila dlouho připravovanou opravu střechy a fasády budovy A Valdštejnského paláce. Důvodem bylo četné zatékání do objektu a zvětšující se množství trhlin v omítce a římsách. Práce probíhaly za nepřerušovaného provozu Senátu. V rámci oprav byly vyměněny všechny prejzy a střešní latě, byla vyměněna podlaha na půdě i některé trámy krovu. V rámci oprav také budova získala nové oplechování včetně svodů a okapů, byly zaceleny trhliny na fasádě i ve zdivu a došlo k nahrazení menší části sanačních omítek.

Během prací byly objeveny dva původní komíny v obvodových zdech. Na doporučení památkového ústavu byl upraven vzhled fasád do podoby, která odpovídá podobě paláce v 17. století, kdy byl Valdštejnský palác vystavěn.

Práce trvaly od března do října. Hlavním dodavatelem opravy byla firma H&B delta ze Vsetína. Celkové finanční náklady na tuto opravu činily 14, 6 mil. Kč včetně DPH, což odpovídá plánované částce.

Děkujeme veřejnosti a všem návštěvníkům Valdštejnského paláce a zahrady za pochopení a respektování omezení, která byla spojena s nutnými opravami.

Eva Davidová, 01.11.2016