Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 732 142 954

Návrhy Senátu na státní vyznamenání (22.07.2015)

Senát na své 10. schůzi schválil 37 návrhů na státní vyznamenání. Jednotlivé návrhy podávala veřejnost senátorům, následně je projednal Podvýbor pro státní vyznamenání a Organizační výbor. Dnes plénum Senátu potvrdilo konečný seznam, který bude zaslán prezidentu republiky. Ten vyznamená jím vybrané osobnosti v řádovém dni 28. října.

Obrázek přidružený k tiskové zprávě

 

ŘÁD BÍLÉHO LVA

plk. i. m. Josef FRANTIŠEK in memoriam

plk. Vasil HAJDUR

div. gen. Ondřej MÉZL

Plk. v. v. Čestmír SMOLKA

Genmjr. i. m. Josef SOUČEK in memoriam

plk. i. m. Antonín VELEBNOVSKÝ in memoriam

 

MEDAILE ZA HRDINSTVÍ

Petr BACHRACH

Plk. v. v. Josef BERNAT

Gjon PERDEDAJ

npor. MUDr. Václav PROVAZNÍK in memoriam

Jan PŘIDAL

Josef SOUSEDÍK in memoriam

pplk. František ŠTAMPRECH in memoriam

Št. kpt. Josef VOPÁLECKÝ in memoriam

 

MEDAILE ZA ZÁSLUHY

Prof. MUDr. Jiří BÁRTEK, CSc.

JUDr. Stanislav DEVÁTÝ

Pavel DOSTÁL in memoriam

Prof. Ing. Miloslav FRUMAR, DrSc.

Jan GAJDOŠ in memoriam

Zdeněk GEIST

Petr HORA-HOŘEJŠ

Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc. in memoriam

Akad. soch. Zdeněk KOLÁŘSKÝ

Ing. Miroslav KVÁČ

Pavel NEDVĚD

Prof. JUDr. Václav PAVLÍČEK, CSc.

Prof. MUDr. Jan PIRK, DrSc.

Věra RŮŽIČKOVÁ

PhDr. Vladimír RYS

Akad. arch. Ing. Miroslav ŘEPA

Prof. RNDr. Blanka ŘÍHOVÁ, DrSc.

Ing. Josef SKALICKÝ

Doc. MUDr. Dimitrij SLONIM

JUDr. et PhDr. Miloslav STINGL

Prof. Ing. Karel ULBRICH, DrSc.

Prof. Ing. František VEJRAŽKA, CSc.

Jiří ŽÁČEK

 

Eva Davidová, 22.07.2015

Odkaz na akce v kalendáři:

22.07.2015 13:00 10. schůze Senátu