Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

V Senátu se debatovalo o budoucnosti science center (17.03.2015)

S rozvíjející se rolí science center v oblasti neformálního vzdělávání seznámili senátory zástupci České asociace science center a další odborníci. Při veřejném slyšení na téma „Science centra a jejich význam pro rozvoj ČR“ představili svůj pohled na science centra zástupci státní správy i vysoce erudovaná odborná veřejnost.

ředitel Techmania Vlastimil Volák, ředitelka České asociace science center Blanka Remešová a senátorka Eva Syková

ředitel Techmania Vlastimil Volák, ředitelka České asociace science center Blanka Remešová a senátorka Eva Syková

Senátorka Eva Syková v úvodu veřejného slyšení zdůraznila přínos science center na vývoj dětského mozku. „Science centra nabízejí to, s čím se děti často nemají možnost jinde setkat – tj. interaktivitu, možnost samostatně objevovat a nalézat k vědě i technice cestu prostřednictvím hry a vlastních pokusů. Pozitivní vliv center se ještě zvyšuje, pokud funguje spolupráce mezi centry a školami například v podobě „road show“ přímo ve školách, nebo specializovaných programů pro školní zájezdy. Úspěšná centra se stala příkladem dobré praxe, jímž by se mohly inspirovat také tradičnější instituce jako například muzea či planetária,“ uvedla místopředsedkyně výboru pro vzdělávání a vědu Eva Syková.

 

„Science centra jsou v západní Evropě či na americkém kontinentu naprosto etablovanými institucemi na poli neformálního vzdělání. Jsou respektovanými centry ve struktuře státní správy i vděčným návštěvnickým cílem nejširší odborné i laické veřejnosti. Česká společnost má v tomto směru dlouhou cestu ještě před sebou, nicméně první stavební kameny již byly položeny v podobě nově vzniklých a již otevřených science center, rozmístěných po celé ČR,“ uvedla ředitelka asociace Blanka Remešová.

Význam science center vyzdvihnul také předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš: „Jistě nejen za sebe mohu říci, že do těchto výzkumných center vkládáme velké naděje. Mimo jiné očekáváme, že programy základního i aplikovaného výzkumu v těchto centrech přispějí k výchově nové generace badatelů a technologických specialistů,“ uvedl Drahoš, který zároveň připustil možnost začlenění science center do prestižního Týdne vědy a techniky, který představuje nejrozsáhlejší a největší vědecký festival v České republice.

Česká asociace science center dnes zastřešuje osm center neformálního vzdělání. Jejich posláním je interaktivní formou představovat nejširší veřejnosti současné poznatky vědy a techniky. Science centra zvou návštěvníky k objevování především přírodních a fyzikálních zákonitostí prostřednictvím vlastního prožitku. Pedagogům a potažmo i veřejnosti umožňují doplnění a demonstraci poznatků formou laboratoří a dílen, či nabízejí prostor pro výměnu informací o současných trendech ve vědě. Science centra, díky své vybavenosti a profesionalitě pracovníků, zaručují vysoký standard a splňují nejvyšší nároky na kvalitní přenos poznání a informací.

„Rok 2014 byl pro science centra doslova přelomový, neboť většina z nich v průběhu roku otevírala nové nebo rozšířené a modernizované expozice. Přes tento omezený provoz science centra navštívilo dohromady necelých 1.000.000 návštěvníků. Návštěvníci center jsou z 50% rodiny s dětmi a 30% školy,“ vypočítává Blanka Remešová.

Pět z center jsou tzv. velká science centra: Techmanie v Plzni, iQLandia Liberec, VIDA! Brno, Svět techniky v Ostravě a Pevnost poznání v Olomouci, která se v nejbližších dnech otevře pro širokou veřejnost. Další členové jsou tzv. menší, návštěvnická centra: Hvězdárna a planetárium Brno, Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové a Planetárium Ostrava. Každé z center je naprosto unikátní a nezastupitelné. Respektují historicky dané charaktery kraje (např. cílenějším zaměřením na technické oblasti: Techmanie Plzeň) či přinášejí inovace a revitalizace v industriálních zónách (Svět techniky v Ostravě).

Česká asociace science center navazuje konceptem na zahraniční projekty, zejména na Evropskou síť science center a muzeí, která je přes 20 let etablovaná v občanské společnosti a vzdělávací struktuře. Science centra byla podpořena z dotací z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Eva Davidová, 17.03.2015

Odkaz na akce v kalendáři:

17.03.2015 09:00 Tisková konference k 15. veřejnému slyšení Senátu na téma "Science centra a jejich význam pro rozvoj ČR"
17.03.2015 09:30 15. veřejné slyšení Senátu na téma "Science centra a jejich význam pro rozvoj ČR"