Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

17 osobností bylo vyznamenáno stříbrnou medailí Senátu (26.09.2014)

Předseda Senátu Milan Štěch předal stříbrné medaile Senátu významným osobnostem z oblasti vědy, kultury, sportu a vědeckého života.

Předseda Senátu předal ocenění mezi jinými také biatlonistům Gabriele Soukalové a Ondřejovi Moravcovi, medailistům ze zimních olympijských her v Soči.

Předseda Senátu předal ocenění mezi jinými také biatlonistům Gabriele Soukalové a Ondřejovi Moravcovi, medailistům ze zimních olympijských her v Soči.

Akce se konala již potřetí v souvislosti se Dnem české státnosti, který připadá na neděli 28. září. Předseda Senátu Milan Štěch upozornil, že význam oceněných osobností je především v tom, že slouží veřejnosti jako dobrý příklad: „Velmi mě těší, že si tato akce rok od roku získává větší a větší pozornost veřejnosti. To je užitečné už proto, že výjimečné osobnosti by měly zároveň sloužit jako pozitivní vzor. Jako příklad – a to především pro mladé. Myslím si totiž, že lidé, kteří dosáhli mimořádných úspěchů na poli vědy, umění, sportu, kteří svou celoživotní prací přispěli ve zvlášť velkém měřítku ke zlepšení života společnosti, lidé, kteří různými způsoby proslavili Českou republiku v zahraničí, nebo kteří v nějaký krizový okamžik prokázali velkou odvahu – že takoví lidé si zasluhují nejen naši úctu, respekt a vděčnost. Oni jsou hlavně daleko lepším vzorem pro nastupující generace než některé tolik populární pseudoosobnosti, jejichž záře bývá velmi krátkodobá a zpravidla rychle pohasne,“ řekl Milan Štěch. 

Záznam slavnostního předávání ke shlédnutí: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411034000095-stribrne-medaile-senatu-pcr

Vyznamenány byly tyto osobnosti:  

Prof. RNDr. František Vyskočil, CSc.

Rodák z Pelhřimova. Neurofyziolog, profesor fyziologie a farmakologie. Jeho laboratorní studium nervové soustavy, elektrofyziologie a biochemie nervosvalových kontaktů a synapsí v mozku vedlo k řadě zajímavých nálezů a objevů, mimo jiné i o působení adrenalinu a noradrenalinu na lepší výkonnost nervových spojů a nekvantového výlevu neuropřenašečů.

Je autorem a spoluautorem stovek publikací. Působí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a ve Fyziologickém ústavu Akademie věd ČR. Je členem londýnské The Physiological Society a zakládajícím členem Učené společnosti České republiky. Je profesorem na několika zahraničních universitách (University of California, San Francisco USA, Kazaňská lékařská universita aj.).

Prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc.

Objevitel elektrochemie nukleových kyselin. Tato oblast se bouřlivě rozvíjí až v poslední době, teprve současné laboratorní přístroje totiž umožňují využít jeho vědecké objevy v praxi. Od roku 1955 pracuje v Biofyzikálním ústavu Akademie věd, v současnosti rovněž přednáší na Masarykově univerzitě. Je zakládajícím členem Učené společnosti ČR. Žák a přímý pokračovatel nositele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského. Ve svých 84 letech patří ke světově nejrespektovanějším českým vědcům. Na základě jeho zkoumání mohou nyní vědci vést výzkum v oblasti metod vhodných k analýze změn ve struktuře DNA a bílkovin a jejich aplikaci v biomedicíně, tedy například při výzkumu Parkinsonovy choroby a rakoviny. V r. 2009 byly zásluhy E. Palečka oceněny předsedou AV ČR udělením medaile DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS a v r. 2011 získal Cenu Ministra MŠMT.

Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Po absolvování Fakulty stavební na Českém vysokém učení technickém v Praze nastoupil v roce 1963 na ČVUT jako vědecký pracovník a vysokoškolský pedagog. V letech 1990-1997 byl děkanem Fakulty stavební ČVUT. Od roku 1991 je vedoucím katedry Konstrukcí pozemních staveb FsV ČVUT. Od roku 1992 působí jako prezident Asociace evropských stavebních fakult. V roce 1993 obhájil profesuru na ČVUT. V letech 2000-2006 byl rektorem a předsedou Vědecké rady ČVUT Praha. Je členem mnoha odborných společností a několika redakčních rad odborných časopisů. Je členem Rady vlády pro lidské zdroje, předsedou správní rady Nadace 17. listopadu a zasedá ve správní radě Nadace J., M. a Z. Hlávkových. Je ženatý, má dvě dospělé děti. V roce 2008 kandidoval za ČSSD (jako nestraník) do Senátu.

Doc. MUDr. Dimitrij Slonim

Patří k zakladatelům české virologie, zásluhy a uznání si získal i v zahraničí – desítky let spolupracoval se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Pod jeho vedením se rozvinul výzkum a výroba virových vakcín, jejichž celostátní užití u nás vedlo k vymýcení dětské obrny (1961), eliminaci spalniček (1982) a omezení výskytu příušnic (po roce 2000). Významný byl také vývoj nového typu vakcíny proti pravým neštovicím a bezpečnější a účinnější očkovací látky proti vzteklině.

Doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc.

Odbornice v oblasti neurosvalových onemocnění na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze (zástupkyně vedoucí kliniky). Sama celý život zápasí s postižením, které tvoří hlavní náplň její lékařské práce. Za svůj život pomohla mnoha muskulárním dystrofikům. Její práce je vysoce odborně hodnocena také kolegy, a to nejen z hlediska kvalifikace, ale i osobních vlastností a přístupu k pacientům, díky němuž ji nemocní řadí k „nezapomenutelným lékařům".

PhDr. Darja Kocábová

Přední psycholožka. Od začátku své profesní dráhy pracuje s mladistvými delikventy. Svou prací přispěla i ke zrodu hnutí vesniček SOS. Po nesouhlasu s okupací 1968 směla pracovat pouze s těžce postiženými pacienty. S mladšími kolegy rozvíjela nové metody terapie, zatímco její rodinu stíhaly represe jako trest za podpis Charty 77. Je autorkou mnoha odborných i beletristických prací. Přes svůj vysoký věk (83) je stále odborně činná a těší se odbornému respektu doma i v zahraničí.

Karel Velan

Krajan, podnikatel, mecenáš, filantrop. V roce 1950 na základě převratného patentu na průmyslové ventily založil svou první továrnu, která se postupem let přetvořila na mezinárodní firmu Velan Inc (Ville Saint-Laurent u Montrealu). Dnes je firma je největším výrobcem speciálních ventilů na světě. Po celé období emigrace byl K. Velan spolu s manželkou Olgou činný v krajanském hnutí a výrazně podporoval dobročinné akce i jednotlivé krajany, po roce 1989 i na území ČR (například Charita Blansko, dětská nemocnice Brno, stáže českých lékařů v USA a Kanadě, olympiády mentálně postižených, pomoc při povodních apod.). V témže roce založil Karel Velan společně s Josefem Sukem Nadaci Antonína Dvořáka. Od počátku 90. let K. Velan podporoval projekty Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a některé z nich dlouhá léta financoval (Výbor od něho úhrnem obdržel za 20 let cca 11 miliónů Kč). Prostřednictvím Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podporoval nejprve stáže mladých lékařů na prestižních univerzitách v USA a Kanadě a na jejich organizaci se aktivně podílel. K. Velan a jeho choť Olga podpořili činnost Hnutí humanitární pomoci Blansko, kterému pomohli vybudovat nejprve "Domov Olga" pro děti a mladé lidi s mentálním postižením a později "Centrum Velan" s chráněnými dílnami a vzdělávacím střediskem pro osoby s mentálním postižením. K. Velan spolu se svou manželkou v roce 1995 obdržel první Cenu Olgy Havlové, od roku 1998 jsou oba manželé prvními kanadskými nositeli ceny Gratias agit. V letech 1992, 1996 a 2002 se stal quebeckým „Podnikatelem roku" a v roce 2005 obdržel kanadský Národní řád. V roce 2014 obdržel od Quebeckého svazu inženýrů cenu Grand Prix d\\\\\\\'excelence.

doc. PhDr. Igor Pleskot, CSc.

Sociolog a odborový předák. Do roku 1969 pracoval na katedře společenských věd fakulty architektury a pozemního stavitelství ČVUT jako odborný asistent a docent. Zabýval se sociologií práce a řízení a vlivy technického rozvoje na sociální strukturu a sociologií bydlení. Pro svou činnost v průběhu let 1968-9 dvacetiletý zákaz práce ve vědě, výzkumu a školství. V letech 1970-75 analytik stavebního družstva, 1976-1989 analytik a informatik v Kancelářských Strojích, n. p. V roce 1989 mluvčí Sdružení stávkových výborů, po té pracoval v odborovém hnutí. 1997-2009 docent katedry sociální práce Fakulty sociálně-ekonomické UJEP v Ústí n. L. Výzkumy českého pohraničí. Zabývá se sociologickou problematikou řízení a provádění projektů v oblasti zaměstnanosti, sociálního potenciálu a regionálního rozvoje.

RNDr. Josef Kubát

Žijící legenda české matematiky. Jako člen Jednoty českých matematiků a fyziků se významně podílel na přípravách české i mezinárodní matematické olympiády. Zaměřil se na práci s talenty v rámci školy, kraje i republiky. Je autorem a spoluautorem učebnic a sbírek příkladů. Roku 2010 byl zvolen předsedou Jednoty českých matematiků a fyziků. MFF UK mu udělila Medaili za dlouholetou a systematickou činnost se středoškolskými talenty a obětavou činnost při propagaci matematiky a fyziky u české veřejnosti.

Ladislav Smoček

Patří k vůbec nejvýznamnějším osobnostem českého divadla 20. a 21. století, ať už jako režisér nebo dramatik. V 60. letech se založením Činoherního klubu (spolu s doc. Vostrým – Stříbrná medaile Senátu 2013) podílel na zásadní moderní teoretické i praktické proměně české dramatiky, která vzbudila velkou pozornost i v zahraničí. Dlouhodobě patří ke třem světově nejhranějším českým autorům. Byl a je také často zván na hostování do zemí po celém světě, režíroval řadu inscenací ve Skandinávii, Itálii, Španělsku, ale i v USA nebo na Filipínách.

JUDr. PhDr. Miloslav Stingl

Přední český cestovatel, etnograf a spisovatel, který osobně poznal řadu domorodých kultur a zpracoval své zážitky v četných knihách. Je čestným náčelníkem indiánského kmene Kikapú.

Gabriela Soukalová a Ondřej Moravec

Čeští biatlonisté dosáhli na ZOH v Soči historicky nejlepšího výsledku (celkem pět medailí z celkem osmi českých!). Nejvýznamněji se o to zasloužili právě Soukalová (stříbro + stříbro štafeta) a Moravec (stříbro, bronz + stříbro štafeta).

Ing. Miroslav Kváč

Legendární atletický trenér, který (i podle jejích vlastních slov) stojí za všemi úspěchy Jarmily Kratochvílové. Už v roce 2012 byl navržen na státní vyznamenání – Medaili Za zásluhy (neúspěšně). V roce 1968 zabránil jako armádní důstojník (zástupce velitele 21. pluku) obsazení muničního skladu v Adamově, když sám napochodoval před obrněný transportér sovětské armády a odmítl mu vstup. Po okupaci byl proto z armády propuštěn.

Martina Zbytková

Učitelka mateřské školy z Bohdalic-Pavlovic u Vyškova zachránila dvě šestileté děti, které spadly do studny. Za tento čin už obdržela Medaili Jihomoravského kraje od hejtmana Haška.

Plk. Ing. František Mencl

Již 35 let se aktivně zapojuje do procesu budování a rozvoje Hasičského záchranného sboru ČR, v současné době na pozici ředitele HZS Královéhradeckého kraje. Mezi největší zásluhy plk. ing. Františka Mencla patří erudovaně vstupovat do legislativního procesu státu, například v roce 2000, když byl přijímán balíček krizových zákonů. Jím zpracované návrhy změn právní úpravy ve prospěch Hasičského záchranného sboru ČR byly úspěšné také v případech vodního zákona nebo rozpočtových pravidlech státu. Další významnou oblastí zásluh pana plk. Ing. Františka Mencla je rozvoj požárního sportu v České republice. Sám se disciplínám požárního sportu aktivně věnoval v mládí, později se stal organizátorem soutěží a jejich velkým propagátorem. V polovině 90. let minulého století patřil mezi osobnosti, kterým se podařilo udržet skomírající tradici požárního sportu v naší republice. Od roku 2000 je pan plk. Ing. František Mencl aktivním rozhodčím a dnes také členem komise požárního sportu zřízené na úrovni generálního ředitelství HZS ČR.

Bořivoj Kasal

Úspěšný jihočeský podnikatel v dřevozpracujícím průmyslu, dnes na odpočinku. Obnovitel dlouhé rodinné tradice Kasalovy pily, v divokých 90. letech jeden z mála vzorů podnikatelské solidnosti baťovského typu, serióznosti a orientace na dlouhodobou prosperitu, z níž těží nejen firma, ale i celý region. Tradice firmy Kasalova pila začala v roce 1928, kdy Rudolf Kasal, majitel pily v Humpolci, pilu v Jindřichově Hradci koupil od rodiny Steinů pro svého syna Bohumila. Bohumil Kasal, který byl architekt a stavitel, pak pilu využíval jako zázemí pro svou stavební činnost, a proto ji postupně rozšířil o tesárnu, hoblárnu a sušárnu. V roce 1948 byla firma znárodněna a přešla do státního vlastnictví. Dne 1. března 1994 firmu dílem restituovala, dílem od státu koupila rodina Kasalova. V současné době má firma cca 140 zaměstnanců a zabývá se jednak pilařskou, jednak stavebně truhlářskou výrobou.

Eva Davidová, 26.09.2014

Odkaz na akce v kalendáři:

26.09.2014 15:00 Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá Slavnostní předání stříbrných pamětních medailí Senátu PČR u příležitosti Dne české státnosti. Pozvány jsou senátorky a senátoři PČR.