Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 732 142 954

Předseda Senátu předal významným osobnostem stříbrné medaile Senátu (27.09.2013)

Předseda Senátu Milan Štěch předal patnácti významným osobnostem stříbrné pamětní medaile Senátu. Slavnostní akce se uskutečnila v předvečer Dne české státnosti.

Předseda Senátu Milan Štěch s vyznamenanými osobnostmi

Předseda Senátu Milan Štěch s vyznamenanými osobnostmi

SEZNAM OCENĚNÝCH:

Prof. MUDr. Jiří Bartek, DrSc.
Patří k našim nejcitovanějším a celosvětově nejuznávanějším vědcům. Jako vedoucí pracovník laboratoře Cell Cycle and Cancer ve výzkumném ústavu Kræftens Bekæmpelse v Kodani se věnuje především výzkumu regulačních mechanismů dělení nádorových buněk a mechanismů vedoucích ke vzniku nádorů. Je autorem téměř 400 původních vědeckých prací a článků a jedním z nejvíce citovaných vědců českého původu v oblasti biologických a medicínských věd. Je držitelem ceny Dánské asociace pro výzkum nádorů, ceny Alfreda Benzonse, ceny Novo Nordisk, medaile G. J. Mendela za biologické vědy aj. V roce 2002 se stal čestným profesorem Univerzity v Kodani a Univerzity v Aarhusu.

Mgr. Ilja Hradecký
Zakladatel a dlouholetý ředitel občanského sdružení Naděje, které už 22 let aktivně pečuje o lidi bez domova, osamělé, zdravotně postižené a jinak znevýhodněné. Naděje poskytuje ve svých zařízeních pomoc morální, zdravotní, hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou, právní i vzdělávací, a to na velmi vysoké úrovni a s prokazatelně pozitivními výsledky. Ilja Hradecký se problematice bezdomovství věnuje i teoreticky a publikuje na toto téma odborné texty (např. Bezdomovství – extrémní vyloučení, Definice a typologie bezdomovství aj.).

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
Náš přední molekulární imunolog, jehož mnohaletá práce se těší uznání a hlubokému respektu v odborných kruzích doma i v zahraničí. Profesor imunologie na Přírodovědecké fakultě University Karlovy a v současnosti ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Na tomto pracovišti působí už od roku 1977. Vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, v roce 1977 tamtéž obhájil kandidátskou práci. V letech 1985-86 a 1988 pracoval na Harvardově univerzitě. Je autorem a spoluautorem více než 180 původních vědeckých publikací publikovaných v mezinárodních časopisech, desítek kapitol v monografiích a recenzovaných sbornících, mnoha odborných i popularizačních článků. Podle Hirschova indexu patří k nejcitovanějším českým vědcům. Předsedal odborným sekcím na 11 mezinárodních konferencích, má za sebou desítky přednášek na významných mezinárodních konferencích i na zahraničních vědeckých pracovištích.

Richard Konkolski
Nejslavnější český mořeplavec, vítěz řady námořních závodů, světový rekordman, první Čech, který obeplul zeměkouli. Byl oceněn mimo jiné tituly Zasloužilý mistr sportu a Sportovec roku 1978. V roce 1982 emigroval, kontakty s Československem a později Českou republikou však nikdy nepřerušil a hrdě se k nim hlásí. V roce 1999 mu Český svaz jachtingu udělil čestné členství jako ocenění za propagaci českého jachtingu u nás a v zahraničí. Je autorem několika knih, filmů a televizních dokumentů. Na kontě má hned několik světových rychlostních rekordů za plavbu na malé jednotrupé plachetnici.

Mgr. Irena Lovětínská Šlamborová, Ph.D.
Vedoucí týmu medicínských aplikací Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci vyvinula společně se svými kolegy technologický postup výroby antibakteriální vrstvy, která díky aktivní složce (kationty stříbra) dokáže zničit bakterie, viry i houby. Roztok lze nanášet na různé druhy materiálů, přičemž je účinek antibakteriální vrstvy na rozdíl od běžných dezinfekčních prostředků dlouhodobý díky tomu, že je vrstva se základním materiálem svázána pevnou vazbou. Materiál snese umývání, praní a další běžné ošetření. Největší šance na uplatnění existuje ve zdravotnictví, protože roztok dokáže zabránit nebezpečným bakteriálním infekcím. Vědecký počin týmu medicínských aplikací se tak může stát významným přínosem pro operační sály, jednotky intenzivní péče nebo oddělení transplantace.

Michael March
Americký básník, překladatel a publicista žijící od roku 1996 v Praze. Vystudoval historii a novinářství na Columbia College. Od počátku sedmdesátých let žil v Londýně, byl mj. ředitelem literárního festivalu The Covent Garden Readings. Roku 1990 vyšla jeho antologie moderní středoevropské a východoevropské poezie nazvaná Dítě Evropy a roku 1994 ve Spojených státech antologie současné prózy autorů téhož regionu pod názvem Popis jednoho zápasu. Je autorem několika básnických sbírek, jeho verše byly přeloženy do mnoha jazyků. Je zakladatelem a prezidentem mezinárodního Festivalu spisovatelů Praha, díky kterému Českou republiku navštívila celá řada nositelů Nobelovy ceny a mnoho dalších velkých jmen světové literatury. Přínos Festivalu spisovatelů zejména pro budování vztahu mladých lidí k literatuře je nepopiratelný; stejně jako jeho podíl na šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Jiří Pavlica
Od roku 1978 vede soubor Hradišťan, jehož hudba, spojující různé hudební žánry a proudy, je považována za originální fenomén české kulturní scény a v zahraničí již řadu let šíří dobré jméno České republiky. Jiří Pavlica má za sebou výraznou hudební činnost: bohatou diskografii s vlastními autorskými projekty, četná autorství filmové a divadelní hudby, pravidelné koncerty doma i v cizině. Jeho práce získala odborná ocenění (mj. cena Českého hudebního fondu, ceny z mezinárodní rozhlasové soutěže Prix Bratislava, cenu nezávislých novinářů Žlutá ponorka aj.) i ocenění za nejprodávanější alba. Spolupracoval s celou řadou významnýchinterpretů a souborů (Filharmonie Brno, Symfonický orch. hl. města Prahy FOK, Pražská komorní filharmonie, Komorní orchestr Leoše Janáčka Ostrava, Bambini di Praga, Spirituál kvintet aj.), včetně zahraničních (Alistair Anderson - Velká Británie, Yas Kaz – Japonsko aj.). Autorsky se uplatňuje rovněž v oblasti volné soudobé tvorby (Missa brevis pastoralis, Oratorium smíru, suita dialogů Chvění, oratorium Porta peregrinorum). Patří bezesporu k největším postavám naší současné hudební scény.

Libor Peška
Pracovník Povodí Vltavy zachránil při letošních povodních nedaleko Vyššího Brodu život člověka, který uvízl ve vodním válci. Povodňová situace na Vltavě byla v tu chvíli už velice vážná a Libor Peška svým zásahem riskoval vlastní život.

Gjon Perdedaj
V září 2000 se postavil ozbrojenému lupiči ohrožujícímu život důchodkyně. Útočník mu při následné potyčce přeřízl krční tepnu, následkem čehož Gjon Perdedaj upadl do kómatu a dočasně ochrnul na půl těla. Dodnes nese vážné zdravotní následky a téměř není schopen řeči.

Vojtěch Stříteský
Přední český hudební dramaturg a manažer. V roce 1985 se stal prvním mužským absolventem oboru operní zpěv na Konzervatoři v Pardubicích. Ještě za studií na pražské AMU se stal členem štábu Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl, později předsedou nově ustavené dramaturgické rady. V roce 1992 byl jmenován uměleckým ředitelem tohoto mezinárodního operního festivalu, který se také jeho zásluhou stal jednou z nejprestižnějších hudebních přehlídek konaných v naší zemi. Aktivně se podílel na zrodu Asociace hudebních festivalů České republiky a po jejím založení v ní v letech 1997 – 2002 zastával funkci tajemníka. V letech 2008 – 2010 působil jako ředitel Komorní filharmonie Pardubice. Patří k předním osobnostem našeho kulturního života. Svou mnohaletou prací se významně zasloužil nejen o šíření povědomí o velkých dílech světové hudby u nás, ale i o propagaci české kultury v zahraničí.

Roman Šebrle
Jeden z našich nejúspěšnějších atletů, olympijský vítěz v desetiboji z roku 2004, stříbrný ze Sydney 2000, mistr světa z Osaky 2007, držitel řady halových mistrovských titulů. Jako první překonal v desetiboji hranici 9000 bodů podle aktuálních bodovacích tabulek; výkonem 9026 bodů vytvořil v květnu 2001 v Götzisu světový rekord nepřekonaný dalších 11 let. Po obhajobě titulu evropského šampiona v Göteborgu v roce 2006 (jeho 7. zlatá medaile z vrcholné atletické akce) se stal zároveň prvním desetibojařem, který dokončil 35 závodů s celkovým součtem přes 8000 bodů. Je spoluzakladatelem soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů, která každoročně přivádí k aktivnímu sportování tisíce našich dětí a která také efektivně upozorňuje na řadu rizik v oblasti stravování a životosprávy.

Prof. Jaroslav Vostrý
Dramatik, divadelní teoretik, historik, režisér, dramaturg, publicista a kritik, divadelní organizátor a pedagog. Jedno z nejznámějších a nejuznávanějších jmen našeho divadla vůbec. V 60. letech se podílel na zásadní teoretické i praktické proměně českého divadla, která vzbudila velkou pozornost i v zahraničí. V roce 1964 spoluzakládal Činoherní klub a přivedl tuto scénu k evropskému věhlasu. V době normalizace působil jako externista na DAMU a pedagogicky se zasloužil o růst řady velkých osobností českého divadla. V roce 1990 se vrátil do Činoherního klubu jako jeho ředitel, v roce 1992 byl jmenován profesorem DAMU. V letech 1993 – 1995 působil jako rektor Akademie múzických umění, v roce 1995 založil katedru teorie a kritiky DAMU, jejímž vedoucím byl do roku 2000, od roku 1996 je ve vedení Ústavu dramatické a scénické tvorby DAMU.

prom. fil. Vlasta Winkelhöferová
Přední česká japanistka, překladatelka, autorka. Od roku 1955 působila na FF UK jako asistentka, později odborná asistentka se zaměřením na moderní japonskou literaturu, moderní jazyk a folklór. Po dvojím pobytu v Japonsku v šedesátých letech napsala cestopis Sto pohledů na Japonsko, který se dočkal reedic i překladů do cizích jazyků. Po vynuceném odchodu z fakulty v době normalizace působila jako profesorka japonštiny na Orientálním oddělení Státní jazykové školy v Praze. Přeložila do češtiny řadu stěžejních děl japonských prozaiků a dramatiků moderní doby. Je spoluautorkou prvních českých dějin japonské kultury, dějin moderní japonské literatury a řady dalších úspěšných a odborně vysoko hodnocených knih. V letech 1982−83 pobývala na půlroční odborné stáži na Univerzitě Waseda a Institutu pro studium národní literatury v Tokiu. V českých, zahraničních a japonských odborných sbornících a periodikách publikovala vědecké a odborné stati, zúčastňovala se aktivně mezinárodních japanologických konferencí a sympozií. Na konci minulého roku převzala z rukou japonského císaře Řád vycházejícího slunce.

Robert Změlík
Jeden z našich nejúspěšnějších atletů a první československy olympijský vítěz v desetiboji z olympiády 1992 v Barceloně. Jeho osobním rekordem v desetiboji je 8627 bodů z roku 1992 v Götzisu a v halovém sedmiboji 6228 bodů z roku 1997 (v obou případech bývalé národní rekordy). Mezi jeho další sportovní úspěchy patří stříbrná medaile z mistrovství světa juniorů v roce 1988, stříbrná medaile z halového mistrovství Evropy v roce 1992 a zlatá medaile z halového mistrovství světa v Paříži v roce 1997. Je spoluzakladatelem soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů, která každoročně přivádí k aktivnímu sportování tisíce našich dětí a která také efektivně upozorňuje na řadu rizik v oblasti stravování a životosprávy.

Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc.
Jedna z největších osobností naší neurochirurgie, jejíž jméno je velmi dobře známo i kolegům v zahraničí. V minulosti působil jako přednosta Neurochirurgické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice. Publikoval téměř dvě stovky odborných prací, přednesl stovky přednášek. Jeho práce zabývající se základním výzkumem nervových funkcí u člověka a zaváděním nových operačních metod v neurochirurgii, měla a má pro daný obor zásadní význam. Profesor Zvěřina je mj. průkopníkem mikroneurochirurgické operační techniky, zavedl u nás mikrochirurgický steh nervu bez napětí pomocí autotransplantátů a řadu dalších odborných postupů. Je členem 18 domácích a zahraničních odborných společností, většinou s neurovědní tématikou. Aktivně působil nebo působí ve vedení Nadace Míša Charty 77, zavádějící do ČR léčbu LGN, Společnosti pro neurovědy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně nebo European Skull Base Society; spoluzakládal World Federation of Skull Base Societies a Central European Neurosurgical Society.

Eva Davidová, 27.09.2013

Odkaz na akce v kalendáři:

27.09.2013 14:30 Předseda Senátu PČR M. Štěch se setká s oceněnými u příležitosti Slavnostního předání stříbrných pamětních medailí Senátu PČR v předvečer Dne české státnosti