Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 732 142 954

TZ Středoškoláci se sjednotili na půdě Senátu, vznikla Česká středoškolská unie (19.04.2013)

V Senátu dnes dopoledne proběhl ustavující sněm České středoškolské unie. Záštitu nad touto akcí převzal předseda školského výboru Marcel Chládek.

Česká středoškolská unie vznikla spojením dvou doposud největších studentských organizací v ČR. Dnes tak zastupuje víc než 10 tisíc středoškoláků z gymnázií i odborných škol. Předsedou České středoškolské unie byl dnes zvolen student Gymnázia Děčín Jan Papajanovský.

Předseda senátního výboru pro vzdělávání Marcel Chládek pak studenty podpořil při úvodní řeči: „Je správné, že se střední školy mají tendenci spojovat ve větší organizační celky, což plně podporuji. Situace v českém středním školství se za posledních několik let zhoršila. Experimenty typu státní maturity, které byly - jak se ukazuje - spíše tunelem na veřejné finance, úroveň českého školství nijak nezvýšily, spíše naopak. Podpásové zveřejnění jejich výsledků, kterého jsme byli svědky, pak mnoho středních škol velmi poškodilo, což se nesmí opakovat. Byl to jednoznačně pokus české střední školství poškodit. Česká středoškolská unie je naopak cestou, jak renomé českých středních škol chránit. V tom je také její smysl.“

Dnes zvolený předseda České středoškolské unie uvedl, že předsednictvo unie, které má celkem 7 členů, se bude scházet jednou za 14 dní a řešit aktuální středoškolská témata, např. chystanou reformu regionálního školství nebo státní maturity. Studenti chtějí navázat komunikaci s ministerstvem školství, ale taky pokračovat ve spolupráci se senátním výborem pro vzdělání. „Vzdělání má sloužit zájmům studentů. Chceme tedy vytvořit systém, v rámci kterého bude možné dnes i v budoucnosti efektivně reprezentovat a umožnit jim zapojit se do rozhodování. Nikoliv pouze protestně, aktivisticky a místně, ale skrze dlouhodobou a celostátně koordinovanou práci,“ řekl Jan Papajanovský.

Eva Davidová, 19.04.2013