Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 732 142 954

Senát PČR ocenil 17 významných osobností stříbrnou pamětní medailí (27.09.2012)

V předvečer Dne české státnosti udělil předseda Senátu PČR Milan Štěch v Hlavním sále Valdštejnského paláce stříbrné pamětní medaile Senátu PČR. Oceněno bylo 17 osobností ze světa vědy, kultury, sportu a společenského života, které se zvlášť výjimečným způsobem zasloužily o svůj obor či přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí. Oceněni byli také ti, kdo se svou odvahou vyznamenali při záchraně lidského života.

Stříbrná pamětní medaile Senátu byla udělena těmto osobnostem:

paní Irena Drevňáková, pan Roman Červenka a pan Jiří Kadlec
Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc.
Prof. RNDr. František Janouch, CSc.
Prof. Erazim Kohák, Ph.D.
Prof. PaedDr. Jiří Kolář
Prof. Marek Kopelent
paní Jarmila Kratochvílová
Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
pan Lubomír Lipský
paní Mathilda Nostitzová
pan Paul Rausnitz
Ing. arch. Viktor Rudiš
Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.
MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.
MUDr. Roman Škulec

„Chceme vyjádřit úctu horní komory parlamentu lidem, kteří svými individuálními výkony v nejrůznějších oblastech života opravdu udělali pro tuto zemi mnoho, a věřím, že ještě mnoho udělají. Stříbrná pamětní medaile Senátu nemá být tím druhem ocenění, který se dává na závěr kariéry. Naopak. Chceme oceňovat lidi bez rozdílu věku, kteří jsou ve svém oboru stále činní a jejichž práce i nadále budí pozornost a respekt,“ řekl při slavnostním ceremoniálu předseda Senátu Milan Štěch

Za oceněné vystoupil se svým projevem prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. „Vnímáme toto ocenění nejen jako uznání naší práce, našich činů a životních postojů, ale také jako určité završení demokratického vývoje v naší zemi. Zavedením svatováclavské tradice udílení vyznamenání za mimořádné pracovní výkony a občanské postoje dochází k naplnění ideje Senátu jako jednoho z hlavních pilířů naší demokratické společnosti,“ uvedl.

Slavnostní program moderovala Klára M. Doležalová. Poezii J. Seiferta a J. Skácela přednesl Ladislav Hampl. Státní hymna, Svatováclavský chorál a další skladby zazněly v podání Českého chlapeckého sboru Boni pueri.
Medailonky oceněných

Irena Drevňáková, Roman Červenka a Jiří Kadlec.

Irena Drevňáková, Roman Červenka a Jiří Kadlec se stali svědky velmi vážné dopravní nehody na břehu rybníka nedaleko Telče a svojí pohotovostí a velkou odvahou zachránili život pěti mladým lidem.

Pavel Hobza

Pavel Hobza je světově nejcitovanější český vědec se zcela výjimečným mezinárodním kreditem. Připomenout lze například jeho objev nepravé vodíkové vazby, který vlastně přepsal učebnice chemie. Dlouhodobé odborné uznání, jemuž se Pavel Hobza těší v celém vědeckém světě, představují pro Českou republiku obrovský přínos, stejně jako jeho významná činnost pedagogická.

František Janouch

František Janouch je zakladatelem Nadace Charty 77, kterou vede již 24 let. Jeho aktivity přispěly k tomu, že světová veřejnost začala významně podporovat disidenty bývalého Československa. Dnes tato jeho Nadace působí jako nezisková organizace, poskytující finance potřebným z celé republiky (mj. Konto Míša či Konto Bariéry).

Erazim Kohák

Erazim Kohák je filosof a spisovatel uznávaný v celém světě. Před listopadem 1989 se podílel na činnosti řady exilových časopisů, po roce 1990 svými texty a veřejnou činností výrazně přispěl k obnově demokratické společnosti. Ve svém díle se zabývá českými dějinami, odkazem velkých filosofů a také etickými problémy současné společnosti.

Jiří Kolář

Jiří Kolář je český sbormistr, pedagog a hudební skladatel. Patří k zakladatelům katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Svou celoživotní prací se významně zasadil o rozvoj českého amatérského sborového zpěvu. Řadu let působil jako výkonný předseda hlavního výboru Unie českých pěveckých sborů. Je autorem či spoluautorem mnoha učebnic a učebních textů z oblasti intonační a sluchové výchovy a řízení pěveckého sboru.

Pavlína Heřmánková, 27.09.2012