Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 732 142 954

Předseda Senátu vyzývá občany, aby se bránili proti špatně připravené změně registrace vozidel (24.07.2012)

Vláda Petra Nečase s odůvodněním potřeby snižovat státní výdaje přikročila ke změnám v některých oblastech a k výměně souvisejících informačních systémů. To se týkalo například resortu ministra práce a sociálních věcí a v poslední době také resortu ministra dopravy ve věci registrace motorových vozidel. Tyto inovace však prokazatelně nebyly kvalitně připraveny a jejich zavádění do praxe způsobuje občanům více problémů než užitku.

Jak v případě změny informačních systémů v resortu ministra Drábka, tak v případě resortu ministra Dobeše se objevují informace o neprůhlednosti vypsaných zakázek a podezření z provázanosti vybraných firem na stávající vládní představitele. Evidentně spřátelené firmy získávají bez výběrových řízení lukrativní zakázky, ale zadané úkoly neplní a požadované výsledky nepřinášejí.

Špatně odvedenou práci vládní garnitury dosvědčují i současné problémy kolem změny registrace motorových vozidel. Občané jsou nefunkčností nového systému poškozováni již druhý týden a ministr dopravy se vzmohl pouze na to, že před médii osočuje z nepřipravenosti ministerstvo vnitra a to zase svaluje vinu zpátky na ministerstvo dopravy.

Proto vyzývám občany, kteří jsou touto situací poškozeni, aby zvážili podání trestního oznámení policii či státnímu zastupitelství na ministra dopravy a ministra vnitra pro podezření ze spáchání trestního činu, respektive přečinu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 trestního zákoníku.

Existuje vážné nebezpečí, že pokud se občané nebudou bránit a konkrétní stížnosti nebudou podány, bude celá kauza opět zahrána do ztracena, okolnosti zavádění nefunkčních systémů nebudou prošetřeny a viníci nebudou potrestáni.Milan Štěch
předseda Senátu PČR

Pavlína Heřmánková, 24.07.2012