Doměřená daň vlastníkům bytů může být prominuta, tvrdí právníci

Ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš by mohl daň z nabytí nemovitosti doměřenou finančními úřady lidem, kteří si v posledních letech koupili bytovou jednotku v novém rodinném domě, prominout.
Podle rozboru právníků Senátu, který má redakce k dispozici, to ministru financí umožňuje daňový řád. Jak Právo už v minulých dnech upozornilo, vlastníci bytů v rodinných domech nyní kvůli díře v legislativě a jejím rozdílným výkladům doplácejí, na rozdíl od ostatních vlastníků bytů, na zpětně vyměřené dani včetně penále až statisíce korun.
„Podle daňového řádu může ministr financí z moci úřední, pokud jde o daně, které spravují jím řízené správní orgány, zcela nebo částečně prominout daň nebo příslušenství daně z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů,“ stojí mimo jiné v senátní analýze.
Jádro problému spočívá v tom, že zákonné opatření Senátu, které platí už od ledna 2014, podle nového výkladu finančních úřadů osvobozuje od daně pouze rodinné domy jako celky, nikoli již rodinné domy o více bytech. Podle právníků může být vinen nesoulad tohoto zákonného opatření s některými vyhláškami, jejichž vydání předpokládá stavební zákon.
Ministerstvo financí nyní situaci analyzuje. „V případě, že budou shledány důvody pro navržení legislativní úpravy, budou zváženy a učiněny příslušné kroky,“ nechtěla předjímat další postup resortu Monika Bačová z tiskového oddělení ministerstva.
„Návrh zákonného opatření zpracovalo ministerstvo financí a předložila Senátu tehdejší vláda (Jiřího Rusnoka). Senát tento vládní návrh bez pozměňovacích návrhů schválil a na své první schůzi jej potvrdila nově zvolená Sněmovna. Pokud Finanční správa po více než třech letech odhalila v zákoně nejasnost, respektive provádí výklad s použitím stavebního zákona, mělo by ministerstvo financí urychleně připravit novelizaci,“ sdělil Právu předseda Senátu Milan Štěch.

„O chybu nejde“

„Dovolím si tvrdit, že záměr předkladatele, tedy vlády, a úmysl zákonodárce, tedy Senátu a později i Poslanecké sněmovny, byl osvobodit daňové poplatníky od daně bez rozdílu typu bytů,“ zdůraznil dále šéf horní komory parlamentu.
To ovšem rozporuje ministerstvo financí. „V době přípravy zákonného opatření nebyly z praxe žádné informace, že by byly povolovány jednotky v rodinných domech. Úmysl předkladatele byl proto skutečně osvobodit pouze nové rodinné domy a nové bytové jednotky v bytových domech,“ sdělila Právu Bačová.
Rozhodnutí ministerstva při přípravě legislativy pak ještě obhajovala tím, že „větší nárůst prodeje bytových jednotek v nově vystavěných rodinných domech začíná být zjevný až v posledním období, rozhodně nelze proto označit nastalou situaci za chybu“.
Mnozí daňoví poradci ale považují doměřování daně vlastníkům bytů v malých domech za diskriminační.
Štěch upozornil, že ministerstvo financí mohlo celý problém kolem zdaňování určité skupiny vlastníků bytů vyřešit již v rámci loňské novelizace tohoto zákonného opatření. Bačová uvedla, že „nebyly uplatněny žádným z připomínkových míst ani odbornou veřejností jakékoliv připomínky“.

28.03.2017 - Právo

 


Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Zpět