Senát chce zpřesnit exekuci společného jmění manželů

Praha - Účastníkem exekučního řízení na společné jmění manželů by podle Senátu měl být také manžel dlužníka. Horní komora tak dnes doporučila doplnit novelu, která má především rozšířit seznam věcí, jež exekutor nebude moci zabavit, a omezit úhrady dluhů nuceným prodejem nemovitostí. Senátní úpravy bude muset posoudit Sněmovna.
Senátoři také navrhli zpřesnit ustanovení, podle něhož má exekutor do 15 dnů rozhodnout o zastavení exekuce na návrh dlužníkova manžela, a to i bez souhlasu věřitele. Podle výboru by měl rozhodnout výslovně "na základě písemných dokladů".
Horní komora naopak v souladu s doporučením ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (za ANO) odmítla návrh Jaroslava Doubravy (Severočeši.cz), který chtěl podle přání exekutorů prosadit odklad účinnosti novely z poloviny letošního až na počátek příštího roku. "Je to zoufalý pokus exekutorů. Když už se toho nemohou zbavit, tak to chtějí alespoň odtlačit," komentoval návrh Pelikán.
V novele Senát také na návrh senátorky Elišky Wagnerové (za SZ) doporučil vyjasnit část týkající se náhrady paušálních výdajů těm účastníkům soudního řízení, kteří nejsou zastoupeni advokátem. Schválení sněmovní verze novely by podle Wagnerové vyloučilo účastníky, kteří se už soudí kvůli exekuci.
Novela má mimo jiné na 30.000 korun stanovit limit výše pohledávek, které až na výjimky nebude možné uhradit nuceným prodejem nemovitosti, v níž má dlužník trvalý pobyt. Prodej reality by ale mohli exekutoři nařídit kvůli pohledávkám na výživném a náhradě újmy na zdraví nebo újmy způsobené úmyslnými trestnými činy.
Zákon mimo jiné stanoví postup exekuce, kdy exekutor bude muset nejprve obstavit účet dlužníka a nucený prodej nemovitosti bude až na posledním místě. Pořadí kroků bude moci změnit jen se souhlasem dlužníka. Z exekucí v bytech se bude podle předlohy povinně pořizovat obrazový a zvukový záznam.
Právě omezení dražeb nemovitostí, stanovení postupu výkonu exekuce a jejich natáčení se nelíbí Exekutorské komoře. "Průběh exekuce prodlouží až na dvojnásobek a dluh naroste o úroky," uvedla již dříve prezidentka komory Pavla Fučíková.
Exekutoři už nyní nesmějí zajistit například běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti. Novela pak stanoví, že za vybavení se pokládá postel, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo a ložní prádlo, pokud jejich hodnota zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení. Nově exekutor nebude moci zabavit studijní a náboženskou literaturu a dětské hračky, písemnosti osobní povahy a obrazové a zvukové záznamy, které se týkají dlužníka a jeho rodiny.

13.05.2015 - ČTK

 


Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Zpět