Tolerance alkoholu u cyklistů může výhledově přinést nižší sankce za alkohol u řidičů

31.08.2016 - Doc.MUDr. Milada Emmerová CSc.
Doc.MUDr. Milada Emmerová  CSc.

V diskuzi v Senátu jsem osobně doporučila, aby řidiči jakéhokoliv typu vozidla užívali testování dechovou zkouškou, přičemž v dopravě motoristů trvá nadále nulová tolerance.

Návrh novely zákona o silničním provozu byl podán skupinou senátorů spolu s hlavním iniciátorem, a to místopředsedou Senátu Zdeňkem Škromachem. Zdůvodnění tohoto návrhu mi připadá zcela přiléhavé, poněvadž se jedná o situaci, která se často děje u cyklistů na vinařských stezkách jižní Moravy. V návrhu zákona je jednak uveden limit 0.8 promile, jednak jsou vymezeny komunikace, kde lze požití alkoholu v daném limitu tolerovat. Jde o zmíněné stezky, ale i o komunikace nižšího řádu. Samozřejmě, že se návrh týká i jiných občanů v ČR, kteří požívají jiný typ nízkoalkoholického nápoje, např. pivo. Důležitým limitem je i zákaz přepravy dětí, což je velmi důležitou podmínkou.

Je prokázáno vědeckými výzkumy, že narušení chování člověka představuje hladina větší než 1 promile, kdy je zřetelně prodloužen reakční čas a psychomotorické reakce, přičemž prvotní je porucha motoriky. V diskuzi v Senátu jsem osobně doporučila, aby řidiči jakéhokoliv typu vozidla užívali testování dechovou zkouškou, přičemž v dopravě motoristů trvá nadále nulová tolerance. Naši řidiči motorových vozidel jsou totiž velmi neukáznění a často bezohlední, aniž by požili alkohol anebo drogy. U majitelů „chytrých telefonů“ je možné využit speciálního programu, kdy po zadání nutných údajů lze obdržet informaci o stupni opilosti a o přesném časovém údaji, kdy je možno s motorovým vozidlem vyjet…

Pokud se tato novela osvědčí, resp. nebudou se dít nehody cyklistů na vymezených komunikacích, je i možné, že se otevře cesta i pro méně přísnou směrnici k řidičům motorových vozidel. Je plánováno, že bude uspořádán společný seminář pro senátory, poslance, odbornou veřejnost a výrobce alkoholických nápojů, kde se řada připomínek vyjasní. Novelu bude také projednávat poslanecká sněmovna a je i možné, že bude horní limit pro promile v dechu snížen na přijatelnější hodnotu 0,5 promile.

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342

Zpět