Líní Češi? Příměr pokulhává

05.02.2016 - prof. RNDr. Václav Hampl DrSc.
prof. RNDr. Václav Hampl DrSc.

Není zrovna na místě mít český Senát za líný. V období 2006-2014 přijal 272 zpravidla velmi podrobných usnesení k více než třem stovkám návrhů. Oficiálně je hodnocen jako jedna z vůbec nejaktivnějších parlamentních komor v EU.

Fungování Evropské unie má - z celkem pochopitelných důvodů - značně složitá pravidla, která jsou často obtížně srozumitelná občanům i mnohým politikům. Proto je potřeba, aby se o EU informovalo co možná nejpřesněji. To se bohužel nepodařilo v textu Davida Klimeše „Červená karta vlastní lenosti“.

Autor uvádí, že národní parlamenty jsou v kontrole evropské legislativy v zásadě nečinné a neovlivňují konečnou podobu evropské legislativy tak, jak by mohly. Vychází přitom z nízkého počtu tzv. odůvodněných stanovisek, která jednotlivé parlamenty členských států poslaly v letech 2010-2014 Evropské komisi. To je ale pomýlený závěr, a to hned z několika důvodů.

Především je třeba si uvědomit, že národní parlamenty nemohou přijmout odůvodněné stanovisko z libovolných důvodů, nýbrž pouze pokud je podle nich porušen princip subsidiarity (EU legislativa řeší něco, co lépe vyřeší národní legislativy).

Ještě důležitější je, že odůvodněné stanovisko národního parlamentu (popř. jeho komory) nemá faktickou sílu na změnu vznikající evropské legislativy. Pravidla EU to neumožňují a ani by to nebylo logické. Jakousi sílu začíná odůvodněné stanovisko mít až v případě, že není osamoceno. Teprve domluví-li se na shodném odůvodněném stanovisku alespoň třetina komor národních parlamentů, může vzniknout tzv. žlutá karta. Tou už se Evropská komise zabývat musí. Nicméně pravidla už neříkají, jak takové zabývání dopadne. Může mít podobu zdvořilého dopisu, v němž komise zopakuje v nezměněné podobě své původní argumenty jako důvod, proč bude žlutou kartu ignorovat. Dlužno říci, že za Barrosovy komise to tak dopadlo vždy. Junckerova komise sice slibuje zlepšení, ale to se zatím nekoná. Je to zřetelně vidět na případu instituce evropského prokurátora, kterému národní parlamenty vystavily žlutou kartu, nicméně Junckerova komise v přípravách pokračuje.

Z hlediska evropského legislativního procesu je proto daleko důležitější než komunikace parlamentů s Komisí parlamentní kontrola vlády, tedy sledování a vyjadřování se k politice vlády v Radě EU. Vliv Rady na tento proces je totiž zásadní. A vliv na vlastní vládu je ve skutečnosti tím hlavním důvodem projednávání evropských záležitostí v národních parlamentech. A tady asi není zrovna na místě mít český Senát za líný. V období 2006-2014 přijal 272 zpravidla velmi podrobných usnesení k více než třem stovkám návrhů. Oficiálně je hodnocen jako jedna z vůbec nejaktivnějších parlamentních komor v EU.

Tímto směrem ve skutečnosti míří i v úterý představený návrh na posílení národních parlamentů, který je reakcí na britské požadavky a je označován jako červená karta. Je to snaha posílit odpovědnost Rady za zohlednění připomínek národních parlamentů, protože - a v tom je třeba dát Britům za pravdu - Komise v tomto dlouhodobě selhává. Mimochodem, britský návrh nepožaduje "...že by britská Dolní sněmovna mohla vetovat cokoliv...". Místo toho se předpokládá pro červenou kartu něco obdobného, jako platí pro žlutou, tedy shoda významného počtu komor národních parlamentů.

Přestože červená karta rozhodně není zázračným lékem na občany pociťovaný rozpor mezi jejich preferencemi a evropskou politikou, není na místě tento návrh předem shazovat s poukazem na údajnou neschopnost parlamentů. Evropská nařízení a směrnice nepodléhají na rozdíl od mezinárodních smluv souhlasu parlamentů, bez něhož by je exekutiva nemohla ratifikovat. Národní parlamenty jsou tak při kontrole evropské politiky v dosti složité situaci. Navíc se historicky ukázalo, že posilování Evropského parlamentu samo o sobě demokratický deficit nevyřeší.

Hodnocení činnosti národních parlamentů v agendě EU by se proto mělo vyvarovat zkratek, jež ve svém důsledku vedou ke zkreslenému informování široké veřejnosti.


Text byl publikován v názorové sekci serveru ihned.cz: http://nazory.ihned.cz/komentare/c1-65151220-lini-cesi-primer-pokulhava

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342

Zpět