Imigrační invaze/krize graduje

14.09.2015 - JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl

Slovenská republika dodržuje azylovou politiku danou zákony, Česká republika to činí taktéž, a proto jsme velmi nepopulární v Evropské unii, kde se chovají velmi vstřícně.

Ve dnech 9. – 11. září 2015 jsem pracovně navštívil společně se zástupci Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR (ve složení: já coby předseda tohoto výboru, senátor Jiří Burian, místopředseda ÚPV - za ODS, senátor Stanislav Juránek, místopředseda ÚPV – za KDU-ČSL, a senátorka Emilie Třísková, členka ÚPV – za ČSSD) Slovenskou republiku, kde jsme se tentokráte zaměřili na problematiku "imigrační krize" v našich státech, potažmo v Evropské unii. Navštívili jsme Úřad cizinecké a hraniční policie Prezídia Policejního sboru SR a poté Útvar policejního zajištění pro cizince Medveďov.

S ohledem na velice znepokojivé skutečnosti jsme se ještě v noci dohodli s panem předsedou Ústavně-právního výboru Národní rady Slovenské republiky JUDr. Róbertem Madejem, Ph.D., vyjet ve dvou brzy ráno do terénu - operativně se přesvědčit, jaká je situace na hraničních přechodech mezi Maďarskem a Rakouskem.

Aniž bych chtěl cokoliv komukoliv podsouvat, mohu odkázat na naše společná vyjádření pro slovenská média, kdy jsme se s panem předsedou Madejem naprosto shodli v hodnocení znepokojující migrační situace v našich zemích. Pro úplnost dodávám, že naprosto stejný názor projevili v průběhu zahraniční pracovní cesty i ostatní členové delegace ÚPV Senátu Parlamentu ČR (napříč politickými stranami) – a stejně tak i zástupci ÚPV slovenského Parlamentu.

Tyto řádky píši (pln dojmů na základě konkrétních skutečností) hned po návratu z pracovní cesty, přesvědčen, že se situace zhoršuje každou hodinou – a Vám je předkládám jako jednu z dalších realistických informací.

Velmi jsem přemýšlel o titulku shora, když mne napadaly další jako Invaze (vpád) "Syřanů", Noví Evropani obsazují starý kontinent, EU nefunguje, fakt drsné varování = lidé bděte! a jiné.

Zprávy slovenských médií s podrobnějšími stanovisky jsou dostupné na webu: http://www.miroslavantl.cz/media/516-imigracni-krize-graduje/

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342

Zpět