Protikuřácký zákon podpořím, cigarety nepřinášejí do života nic dobrého

23.06.2015 - Milan Štěch
Milan Štěch

Pokud přijde do Senátu protikuřácký zákon, který bude omezovat kouření na veřejných místech (zejména v restauracích), rád si poslechnu diskusi o něm a všechny hodnotné argumenty. V tuto chvíli jsem poměrně silně přesvědčen, že takový zákon podpořím svým hlasem. Své argumenty bych shrnul ve třech bodech:

1. Zajímám se o informace a stanoviska odborníků o škodlivosti pasivního kouření a jsem přesvědčen, že ve veřejných prostorech, jakými jsou i restaurace, bychom neměli nutit nekuřáky k tomu, aby vdechovali zakouřený vzduch plný smrtících látek.

2. Zkušenosti z mnoha evropských zemí potvrzují, že zákaz kouření nevedl k ekonomickým ztrátám restauratérů. Naopak v některých zemích se po této změně dokonce zvýšil počet návštěvníků restaurací, kteří hodnotí striktně nekuřácké prostředí jako pozitivní změnu.

3. V souvislosti s nárůstem civilizačních chorob (které také způsobuje kouření) je třeba působit směrem k dětem a dospívajícím tak, aby si uvědomili sílu a nebezpečí tohoto zlozvyku a nezačínali s ním. Cigarety totiž podle mého přesvědčení nic dobrého do života nemůžou přinést. My politici musíme přijímat taková opatření, která budou minimalizovat újmy na zdraví a životech obyvatel a také ekonomické dopady nákladné zdravotní péče o kuřáky.

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342

Zpět