Větší nezávislost státních zástupců se určitě nebude mnohým politikům líbit

02.04.2015 - JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl

Se základními tezemi návrhu zákona o státním zastupitelství určitě souhlasím a novému panu ministrovi spravedlnosti jsem už osobně poděkoval za jeho konstruktivní a vstřícný přístup, který je vítanou změnou oproti přístupu předchozích dvou ministryň.

Stručně řečeno: zcela nezbytné (až akutní) je vytvoření nového Speciálního státního zastupitelství za současného zrušení obou vrchních státních zastupitelství, když čtyřstupňový systém je v naší republice nadbytečný a pro politiky dlouhodobě proklamovaný boj s korupcí a s nejzávažnější finanční (hospodářskou a majetkovou) kriminalitou nepostradatelný.
Já jsem vždycky prosazoval větší nezávislost státních zástupců na rozhodování a přání politiků, takže i v tomto návrh pana doktora Pelikána oceňuji. S posílením nezávislosti a pravomocí úředních osob (tady státních zástupců) je vždy zásadní i zvýšení jejich odpovědnosti, s čímž návrh rovněž počítá. Pro mne je důležité i to, že se na návrhu shodli s nejvyšším státním zástupcem panem JUDr. Pavlem Zemanem.
Je mi jasné, že legislativní proces nebude jednoduchý, doufám však, že se nakonec poslanci většinově shodnou a do návrhu nebudou příliš zasahovat. Je to samozřejmě věcí koaliční dohody a snad návrh podpoří i další poslanci, mezi nimiž za největšího odborníka (i na tento zákon) pokládám pana exministra JUDr. Pavla Blažka, jehož původní návrh zákona o SZ se mi velice líbil.
Pokud jde o mne coby předsedu Ústavně-právního výboru horní komory českého parlamentu, ale i bývalého (a myšlením a srdcem stále) státního zástupce, dostane-li se návrh v této podobě k nám do Senátu PČR, určitě jej podpořím.
Přál bych si, aby česká veřejnost pozorně sledovala další legislativní vývoj tohoto přínosného návrhu zákona a také sledovala přístup poslanců a snad v blízké budoucnosti i senátorů, když se zejména větší nezávislost státních zástupců určitě nebude mnohým politikům líbit.

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342

Zpět