Názory senátora Veleby nereprezentují názor celého Senátu

22.03.2015 - Milan Štěch
Milan Štěch

Útoky na nezávislost České televize ničemu neprospějí; mohly by směřovat k privatizaci veřejnoprávní televize, která není žádoucí.

Kolegové senátoři Veleba (SPO) a Oberfalzer (ODS) se v posledních dnech kriticky vyjádřili ke zpravodajství České televize. Připouštím, že ve zpravodajských a publicistických relacích ČT se občas vyskytují chyby a neprofesionalita, někdy i vážnější. Přesto se domnívám, že legislativní a jiné útoky na nezávislost ČT (jejíž důležitou podmínkou je existence koncesionářských poplatků) ničemu neprospívají. V konečné fázi by mohly vést dokonce k privatizaci veřejnoprávní televize. Takový vývoj si nepřeji a myslím si, že názory senátora Veleby rozhodně není možné prezentovat jako aktivitu celého Senátu Parlamentu ČR.

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342

Zpět