S průjezdem zástupců spojeneckých armád plně souhlasím, s jistou demonstrací síly také.

25.03.2015 - Mgr. Jiří Šesták Ph.D.
Mgr. Jiří Šesták Ph.D.

K průjezdu amerického konvoje přes Českou republiku:

Dostal jsem v posledních dnech několik dopisů od občanů, kteří nesouhlasí s průjezdem amerického konvoje přes Českou republiku. Považuji se za člověka velmi humánního a ke světu založenému na principech humanismu a kultury mám velmi blízko i profesně. Přesto s průjezdem zástupců spojeneckých armád, USA nevyjímaje, plně souhlasím. A s jistou demonstrací síly také.

Právě proto, aby nám principy humanismu, demokracie a křesťanských hodnot nebyly odňaty nedemokratickými či totalitními státy, které povyšují sílu a aroganci moci nejen nad práva svých občanů, ale i jiných států. A takto se v současné době chová podle mého názoru vedení Ruska. Velmi mne to mrzí, protože mám k ruskému umění a kultuře velkou úctu.

Bylo by velkou chybou nepřátelské postoje Ruska bagatelizovat, nevidět je a nebránit se jim. Mohlo by to paradoxně ohrozit daleko více naši samostatnost a budoucí svobodu.

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342

Zpět