Chceme očistit trh a ochránit práci poctivých vinařů

23.02.2015 - Ing. Jan Hajda
Ing. Jan Hajda

Projednávání novely vinařského zákona je provázeno vzrušenými emocemi, zvláště ta část, která se týká prodeje sudových vín. Z různých stran se objevují dezinformace, prezentované jako finální verze Ministerstva zemědělství ČR, ačkoli je celá záležitost ještě ve stádiu projednávání.

Podle analýzy trhu zpracované renomovanou agenturou Ernst & Young se v roce 2014 prodalo 100 mil. litrů vína bez evidence. Tato vína velmi často nevalné kvality devastují trh a práci poctivých vinařů, které hájí ČSSD. (Byla to ČSSD, která se zasadila o výsadbu 7 tisíc ha vinic na Jižní Moravě.)
Navíc se tato nekvalitní a nezdaněná vína prodávají rovněž v zařízeních jako garáže, květinářství apod., tj. v prostorách, které nevyhovují potravinářským předpisům a kvůli jinému předmětu podnikatelské činnosti, tak unikají pozornosti kontrolním orgánům Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
Pokud se týká prodeje sudových (moravských) vín, ČSSD připravila vlastní návrh prodeje sudových vín, která budou pod kontrolou a řádně evidována. Při jednání na Ministerstvu zemědělství ČR byl tento návrh, tak jak jsem ho přednesl akceptován. Nejsme pro omezování prodeje domácích sudových vín, což by výrazně poškodilo většinu vinařů, ale i zahraničních pokud jsou prodávána a evidována dle norem a řádně zdaňovaná. Jsme si vědomi významu vinoték při prodeji a propagaci vín.
Současný „křik“ je zástěrkou v boji proti pořádku na trhu určité skupiny vinařů a platí zde, že potrefená husa křičí nejvíce.
Za nehorázné vyjádření považuji také stanovisko ODS, která doporučuje využívat současných kontrolních orgánů a předpisů. Zvláště, když za vlády pana Topolánka, Nečase, Kalouska, Bendla došlo propouštěním celníků a pracovníků České zemědělské potravinářské inspekce de facto k eliminaci této činnosti a vytváření podmínek pro šedou ekonomiku (daňové úniky, DPH, daně z příjmů dosahují až 5 mld. Kč).
ČSSD proto naopak doporučuje posílení kontrolních orgánů a přijetí opatření k maximálnímu omezení šedé ekonomiky. To, co je v současném období možné na trhu s vínem v ČR je v okolních státech nepřípustné. Proto bude ČSSD v rámci koalice podporovat:
- Posílení orgánů Státní zemědělské a potravinářské inspekce;
- Posílení činnosti Celní zprávy;
- Zvýšení kontroly kompetentních orgánů se zaměřením na bezpečnost a hygienu potravin;
- Chce kvalifikovat falšování potravin (i vína) jako trestný čin;
- Chce dále, aby dovoz vína byl průhledný a cesta od dovozce po spotřebitele musí být jasně dokumentována.
- Rovněž naši koaliční partneři budou podporovat vše, co přispěje k čistotě trhu a ochrání práci poctivých vinařů. Tímto chceme vytvořit podmínky pro vyčerpání kvóty na výsadbu a nutnou obnovu cca 50 % vinic.

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342

Zpět