Ministr zemědělství nemohl za rok stihnout to, co 7 let pravicové vlády zanedbávaly

10.02.2015 - Ing. Jan Hajda
Ing. Jan Hajda

Přesto, že uvedené prohlášení je kritikou ministra zemědělství České republiky Mariana Jurečky, musím jako odborný mluvčí pro zemědělství za ČSSD, který měl na starosti volební program zemědělství, k článku senátorky Veroniky Vrecionové „Ministr škodí malým zemědělcům“ konstatovat:

1. Vládní program a jeho cíle, které tvořili zástupci ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL byl poprvé konzultován se všemi nevládními organizacemi, tj. Agrární komorou ČR, Zemědělským svazem ČR, Svazem zemědělských podnikatelů a Asociací soukromých podnikatelů. Za pravicových vlád největší nevládní organizace Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR nikdy nebyly přizvány.
Při tvorbě vládního programu jsme si byli vědomi, že musí být výhodný pro všechny typy zemědělců. Sám pracuji jako člen vedení Okresní Agrární komory Břeclav a jejími členy jsou rovněž malí zemědělci, ale s žádnou námitkou jsem se nesetkal. Dle mého názoru se jedná o úzkou skupinu soukromých zemědělců, kteří byli hlavními poradci ministrů ODS.
2. Co se týká problematiky ochrany zemědělského půdního fondu a ohrožení půdy jakoukoliv erozí, je iluzorní si myslet, že za jeden rok své práce mohl ministr zemědělství ČR Marian Jurečka stihnout to, co se za 7 let pravicových vlád zanedbalo. Paní senátorka Veronika Vrecionová opět zapomíná, že od roku 2006 do roku 2013 za zemědělství zodpovídali skuteční odborníci z ODS (P. Gandalovič, I. Fuksa, P. Bendl), a v jakém stavu tento rezort převzala dočasná vláda premiéra Jiřího Rusnoka a ministr zemědělství Miroslav Toman (např. snížení výroby vepřového o 50 %, špatná privatizace závlah, kdy stát prodával kostru závlah a zbavil se zodpovědnosti za její údržbu, likvidace funkčních Melioračních správ, a tím neřešení problémů s vodou v krajině apod.). Naopak na základě vládního prohlášení a řešení problémů hospodaření s půdou je zpracován generel, jehož závěry byly předneseny v pondělí 2. února 2015 na semináři Senátu PČR, který budou ministr zemědělství ČR a ministr životního prostředí ČR aplikovat ve svých rezortech. Řada opatření již byla nastavena v rámci zásad Společné zemědělské politiky na léta 2015 – 2020.
3. Pokud se ODS zdá, že Česká republika přijala v souvislosti s protiruskými sankcemi ochranná opatření pro české zemědělce a potravináře, tak tato opatření je nutno kvitovat pozitivně. Tento argument ODS značí neznalost této problematiky, neboť při deklarovaném jednotném trhu se máme od zemí původní E 15 stále co učit (např. dumpingové dovozy přebytků, které zlikvidovaly z velké části českou produkci ovoce a zeleniny, chování obchodních řetězců apod.)
Závěrem chci dodat, že Vláda ČR jako celek při plnění programového prohlášení vlády ČR dělá vše pro zvýšení soběstačnosti ČR v základních zemědělských komoditách.
Jan Hajda, předseda senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, odborný mluvčí ČSSD pro oblast zemědělství

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342

Zpět