Poslanec nemá být zároveň hejtmanem, ale ani ministrem. Souběh funkcí nelze zvládnout.

07.01.2014 - JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl

Naprosto souhlasím s tím, že se funkce hejtmana a poslance nedají zvládnout souběžně, pokud je člověk chce dělat skutečně naplno a odpovědně. Je nepochybné, že i "řadoví" poslanci, kteří nezastávají v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR žádnou další funkci, by měli být ve svém úřadu (tj. ve sněmovně) minimálně tři týdny v měsíci, takže na další funkce už jim moc času fakticky nezbývá.

Ostatně pan předseda ÚVV ČSSD své tiskové prohlášení argumentačně opírá o usnesení Předsednictva ČSSD a Ústřední výbor ČSSD z června loňského roku, v němž se zejména uvádí, že: "... ÚVV ČSSD pokládá do budoucna za nevhodné, aby poslanec PSP ČR zvolený za ČSSD kumuloval tuto veřejnou funkci s funkcí hejtmana, náměstka hejtmana, primátora, uvolněného člena krajské rady či uvolněného člena rady statutárního města..."
I v této souvislosti si neumím odpustit (pro mne typicky provokativní) poznámku, že by tedy logicky do "neslučitelnosti funkcí" s poslaneckým mandátem měli být zahrnuti i ministři, tedy uvolnění členové Vlády České republiky. Ti by totiž měli svůj velice odpovědný a nepochybně (i časově) náročný úřad v čele ústředních orgánů státní správy vykonávat naplno – a pak nechápu, kde berou čas na plnění svých povinností poslaneckých.
Nelogičnost tedy spatřuji zejména v tom, že radní kraje či města jsou vlastně "ministři" na této úrovni, která je omezena regionálně, takže republikoví ministři mají zcela nepochybně podstatně větší pravomoci – a tím i více povinností a nesrovnatelně větší odpovědnost.
Osobně bych čekával, že i ministři (nejméně za ČSSD) by se měli rovněž vzdát svých poslaneckých mandátů, přestože se o nich inkriminované usnesení (pro mně nepochopitelně) nezmiňuje.
Ale u nás už je tento souběh funkcí vlastně zvykem, protože zřejmě a zkrátka "nejsou lidi". Tím samozřejmě v žádném případě nemyslím, že by ministři či poslanci nebyli lidé.

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342

Zpět