Státní zástupce musí být zbaven všech politických vlivů

02.06.2013 - JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl

Naše společnost nutně potřebuje nový zákon o státním zastupitelství – a naproti tomu nepotřebuje „čtyřstupňový moloch“, zahrnující vrchní státní zastupitelství.

Zdůrazňuji, že státním zástupcům je nutno legislativně posílit jejich postavení mezi ústavními orgány, když mj. (pouze oni) odpovídají za řádný průběh přípravného řízení trestního. Právě státní zástupce je totiž až do podání (veřejné) obžaloby garantem přípravného řízení trestního – s plnou odpovědností za výsledek. K tomu musí být zbaven všech politických vlivů, tj. řídit se pouze Ústavou ČR, trestněprávními předpisy a dalšími zákony, zejména právě zákonem o státním zastupitelství ("Zákon o SZ"). Tento nový Zákon o SZ mj. navrhuje pojistku proti neoprávněným zásahům politiků a dává tak státním zástupcům větší samostatnost, ale i stabilitu. To je např. institut odvolávání vedoucích státních zástupců před uplynutím zákonné lhůty pouze na základě řádného kárného řízení. A nikoliv neoprávněným (mnohdy „korupčním“) zásahem či na přání politiků nebo „zákonodárců“. A tohle je právě zásadní protikorupční opatření!

Důvodů takových přání ovlivnit systém a zasahovat do předkládaného návrhu Zákona o SZ bude jistě více, ale tím zásadním je (bohužel) obava, resp. strach z nestranného a dobře fungujícího státního zastupitelství, které dále bude aktivizovat českou policii – a snad již i důsledně stíhat, resp. postihovat každé zločinné jednání, včetně toho protikorupčního. To se určitě nelíbí desítkám, možná stovkám politiků, mnohdy ukrytých na vlivných a řídících pozicích - a za imunitou (trestně právní).

Osobně mne velmi nemile překvapuje svým vystupováním právě poslanec Jeroným Tejc, když jeho rétorika, znevažující právě protikorupční „pojistky“ v rámci Zákona o SZ, příliš nesvědčí údajnému protikorupčnímu snažení jeho strany, tj. ČSSD. Lidé nejsou hloupí, přemýšlejí, co jim kdo (a jak) předkládá – a brzy zjistí, že vládní návrh Zákona o SZ je skutečně zásadním protikorupčním opatřením. Neodborně vedená kritika pak jistě předvolebním záměrům ČSSD nepomůže, zvláště když předkladatel pan JUDr. Pavel Blažek, ministr spravedlnosti, ale i jeho předchůdce na tomto postu pan exministr JUDr. Jiří Pospíšil lidem (tím mám na mysli občanům, nikoliv straně Lidem) jasně a srozumitelně vysvětlili výhody a nutnost nového Zákona o SZ – a naproti tomu vyvrátili nepřesvědčivé „námitky“ zástupců opozice.

K tomu chci jen dodat, že i média by se měla ptát na tento návrh Zákona o SZ pana senátora JUDr. Jiřího Dienstbiera, který je stínovým ministrem spravedlnosti (snad ještě), má na věc jasný a velice erudovaný názor – a nikoliv JUDr. Jeronýma Tejce, který je stínovým ministrem vnitra, tedy nikoliv státních zástupců, ale tzv. policejních orgánů, které by měly řádně konat v prověřování a v přípravném řízení trestním pod dozorem či dohledem státního zástupce – a měly by si také přát nový zákon bez zasahování politické moci do průběhu řízení.

Anebo, že by se vracela doba, kdy ministr vnitra ve vládě ČSSD Martin Pecina chtěl státní zástupce dostat pod „své velení“ do rezortu ministerstva vnitra...?

S vyjádřeními Jeronýma „Tejců“ a dalších zásadně nesouhlasím – a velmi mne mrzí, že se mne jako státního zástupce s dvaadvacetiletou praxí a nadále sledujícího (a komentujícího) dění ve státním zastupitelství na nic nezeptají – a dělají si svou politiku bez občanů, bez svých členů strany a příznivců v regionech...často i bez nás senátorů se zkušenostmi z praxe a z neustálých osobních kontaktů s lidmi.

Ač nestraník v senátorském klubu ČSSD se snažím být platným členem klubu a (jako sportovec a bývalý „baskeťák“) hájit „dres“, který jsem na sebe dobrovolně navlékl. A měl bych tedy i jednoznačně říci/napsat, že ČSSD vyhrají volby. Ale věřím tomu osobně čím dál méně, zvláště když se vedení (i v krajích) chová tak, jak se chová...

Takže sám už delší dobu velice vážně zvažuji svoje další působení. Snad jediné, co má zatím smysl a co funguje velice dobře, je Senát Parlamentu ČR – a senátorský klub ČSSD, i díky předsedům!

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342

Zpět