Jmenování profesorem není udělení vyznamenání

20.05.2013 - PaedDr. Alena Gajdůšková
PaedDr. Alena Gajdůšková

Politické rozhodování nemá místo v procesu, jakým je v podstatě akt správního řízení, kterým uděluje prezident akademickou hodnost profesora. Pro získání akademického titulu musí vědci a vysokoškolští pedagogové splnit dané podmínky. Jmenování prezidentem pak je správní akt státní moci, kterým splnění těchto podmínek potvrdí.

Poradci prezidenta si spletli výkon státní správy, kde není prezident ten, kdo rozhoduje, ale jen potvrzuje splnění podmínek a formalizuje jako nejvyšší reprezentant státu rozhodnutí nezávislých akademických institucí. Jiný proces je udělování státních vyznamenání, kde je to autonomní rozhodnutí prezidenta, výsostné právo hlavy státu ocenění udělit. Pokud by na své pozici Hrad trval, byla by to záležitost kompetenčního sporu.
V jiné rovině je zdůvodnění prezidentova odmítnutí. Nechce se mi věřit, že je možné v demokratické zemi trestat za názor. Již Voltaire v 18. století řekl: „Nesouhlasím s vašimi názory, ale do smrti budu hájit vaše právo je říkat.“ V akademické oblasti je třeba tuto filosofii úzkostlivě chránit více než kde jinde.
Je kulturním, ale i ekonomickým, zájmem společnosti garantovat svobodu bádání, svobodu vyjadřování názoru, nezávislost akademické sféry podporující kreativitu vedoucí k novému poznání. To je zásadní podmínka pro rozvoj znalostní společnosti, tedy další pozitivní vývoj země směrem k demokracii, humanitě, vysoké kvalitě života, pokroku.
Prezident Zeman rád hovoří o budoucí prosperitě. Svobodné bádání a akademické svobody jsou její nezbytnou podmínkou. Věřím proto, že svůj postoj ke jmenování profesorů pan prezident přehodnotí. Bylo by to hodno demokrata, za kterého byl Miloš Zeman vždycky považován.

Alena Gajdůšková
1. místopředsedkyně Senátu PČR

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342

Zpět