ČSSD chce hovořit o pravých příčinách finanční nestability ve zdravotnictví, nikoli jen o platech

11.02.2013 - prof. MUDr. Jan Žaloudík CSc.
prof. MUDr. Jan Žaloudík CSc.

Co se lékařům s velkým humbukem a pouze pod tlakem akce "Děkujeme, odcházíme!" přidalo, to se jim teď už bez humbuku a postupně zase ubere. O jejich platech totiž nerozhodují memoranda pana ministra, která nakonec nejsou stejně ani dodržena, rozhoduje jeho silvestrovská úhradová vyhláška. Ta nakonec určí, kolik na platy bude či zbude, protože omezovat pacienty v péči nezbytné, a už ani zbytné, se oficiálně nepřipouští.

V chaotickém systému se ocitají na jedné lodi redukcí a nejistot nejen lékaři nemocniční, ale letos zejména ambulantní specialisté, ovšem také ostatní zdravotníci, o nichž se příliš nemluví. A pak pacienti, kterých se to platové dohadování zdánlivě netýká. Pro ně se budou tiše hledat další cesty připlácení a doplácení ze současných 17% na pravicově vytoužených 22-25%, aniž bude přesně jasné, co tím získávají.

Můžeme očekávat, že mediálně budou opět stavěni lékaři nemocniční proti lékařům ambulantním, nemocnice krajské proti fakultním, lékaři proti sestrám a ostatním zdravotníkům, pacienti proti lékařům. Nesolidnost v informování veřejnosti o pravých příčinách nestability zdravotnictví bude letos kulminovat, poplašné a účelové zprávy budou střídány reformními sliby a ujišťováním o pravosti pravé cesty. Jediné, co má smysl sledovat, však bude, jak se jednotlivé segmenty zdravotnictví vyrovnají s ministerskou úhradovou vyhláškou a zda pod clonou dohadování nenapadne ministerstvo zdravotnictví ještě nějaká odstátňovací vlna s velkými nemocnicemi a ústavy. Rétorika o restrukturalizaci může nabýt spíše podoby rozpouštění a hladovění ambulantní i nemocniční péče. Tandem ministrů Kalousek-Heger není škodlivý tím, že do zdravotnictví peněz nepřibývá, ale že jich z něho za jejich součinnosti významně ubývá.


Jan Žaloudík
místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342

Zpět